Güncel

 

 

Ali Seyyar; Mehtap TV’de Sosyal İslâm’ı Anlattı

 

06 Mart 2011

 

Mehtap TV’de sunuculuğunu Doç. Dr. Ayhan Tekineş’in yaptığı Tefekkür programında bu hafta Sakarya Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Seyyar ile İslam’ın yoksulluğa karşı getirdiği çözümler üzerine konuşuldu. Prof. Dr. Ali Seyyar, İslâm’ın kendine has sosyal politikaların özelliklerini diğer beşerî sistemlerden ayırarak vahyilik ve uhrevilik boyutuna ağırlık vererek, sadaka kültürünün vicdanlarının sosyalleşmenin bir tezahürü olarak toplumsal bazda gönüllü olarak ortaya çıkan bir dayanışma ve yardımlaşma biçimi olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Ali Seyyar, yoksullukla mücadelede hem devlete, hem de toplumun değişik sosyal kesimlerine farklı boyutlarda bile olsa sorumluluklar yüklenebileceğini hatırlatarak, sadaka uygulamalarının zorunlu boyutu olan zekat alma ve dağıtma görevinin devlete ait olduğunu söyledi. Bu bağlamda devlet, sosyal adaleti sağlama açısından üst gelir gruplarından “sosyal vergi” alma yetkisine sahip olduğu gibi yoksulların da bir sosyal hak anlayışı çerçevesinde gelir desteği alma hakkına sahiptir. Gönüllü sadakanın bir başka adı olan sivil yardımlaşmanın önemine işaret eden Seyyar, özellikle devletin finans kaynaklarının yetersiz olduğu dönemde toplumsal bazda işleyen sosyal dayanışmanın vazgeçilmez olduğunu ifade etti. İsâr şuurunun sadece Müslüman toplumlarda gelişebileceğini hatırlatan Seyyar, örnek olarak Ensar’ın Muhacirlere sergiledikleri ileri boyuttaki sosyal fedakârlığı dile getirdi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren programda İslâm’ın sosyal politikalarının temel açılımları anlatıldı. İlgi ile izlenen programda yoksullukla mücadeledeki liberal ve sosyalist yaklaşımların ve çözüm önerilerin yetersiz ve bütünlükten uzak olduğu dillendirildi. Sosyal İslâm’ın ise, sevgi toplumu ve şefkat medeniyeti inşa ederek gerek devlete, gerekse maddî ve manevî yönden güçlü olan değişik sosyal kesimlere sosyal görevler yüklediğinin altı çizilmiştir.

NOT: Programın tamamını seyretmek isteyenler için bkz.:

http://www.kure.tv/inanc/120-tefekkur/tefekkur-islam’in-yoksulluga-getirdigi-cozum/226-Bolum/85677