Güncel

 

 

I. Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi Tertiplenecek

 

08 Mart 2011

 

Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında uygulamaya konulan Evde Sağlık Hizmetleri uygulamasına (01.02.2010) etkinlik kazandırmak düşüncesiyle 8-9 Nisan 2011 tarihinde Belek/Antalya’da “I.Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi” tarihinde düzenlenecektir.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı’ projesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler bünyesinde oluşturulan hizmet birimleri mobil ekipler ve aile hekimleri tarafından yatağa bağımlı hastalar başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri hastalara kendi ev ortamlarında kaliteli, etkin, ulaşılabilir, sürekli ve güvenli sağlık hizmeti sunulmaktadır.

81 ilde ülke geneline yaygınlaştırılmış olan Evde Sağlık Hizmetleri uygulamasının ve sunulan hizmetlerin tanıtılması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve bu alandaki çalışmaların multi-disipliner bir yaklaşım içerisinde sürdürülmesi maksadıyla I.Uluslararası Evde Sağlık Hizmetleri Kongresi”nin önemi büyük olacaktır.

Söz konusu kongreye ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, ilgili sağlık mensuplarının, sağlık alanında ürün ve hizmet sunan özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinin katılması beklenmektedir.

Kongrede ele alınacak konular şunlardır:

Evde Bakım ve Sağlık Hizmetlerinin tanımı ve tarihsel gelişimi

Evde sağlık ve bakımın hizmetlerinin avantajları

Evde Sağlık Hizmeti mevzuatı

Türkiye’de ve dünyada Evde Sağlık Hizmeti uygulama örnekleri

Evde Sağlık Hizmetinde asgari standartlar

Evde Sağlık Hizmeti verilmesindeki sorunlar ve engeller

Evde Sağlık Hizmeti verecek personelin temini ve eğitimi

Gelecekte Evde Sağlık Hizmeti-Teletıp uygulaması

Yerel Yönetimler ve Evde Sağlık Hizmeti

Özel sağlık kuruluşları ve evde sağlık hizmeti

Evde Bakım Hemşireliği

Evde Yara Bakımı

Terminal Dönem Hasta Bakımı

Evde Sağlık Hizmeti Organizasyonu ve Dokümantasyon

 

Daha fazla bilgi için bkz.: www.evdesaglikkongresi.org