Güncel

 

 

"Sosyal Politikalar Açısından Gaziler ve Şehit Aileleri" Kitabı Çıktı

 

08 Mart 2011

 

Prof. Dr. Ali Seyyar ve Yunus KÖLEOĞLU tarafından hazırlanan "Sosyal Politikalar Açısından Gaziler ve Şehit Aileleri" kitabı Lalezar Kitabevi tarafından basılmıştır. Sosyal politika alanında bir ilk olan bu eserde, Gazilik ve Şehitlik kavramının temelleri tarihi ve felsefik açılardan incelendikten sonra Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde gazilere ve şehit ailelerine yönelik uygulanan sosyal politikalara yer verilmiştir. Ayrıca Türkiye'de Şehit Ailelerine yönelik sağlanan sosyal haklar incelenmiştir. Çalışmanın sonunda ise Türkiye-ABD'de gazilere ve şehit ailelerine yönelik uygulanan sosyal politikalar karşılaştırılarak Türkiye'ye yönelik yeni sosyal politika önerileri sunulmuştur.

Kitabın içeriğinde yer alan konulardan bazıları aşağıda paylaşılmıştır:

- Gazilik ve Şehitlik Kavramlarının Genel Çerçevesi

- Tarihi Boyutuyla Türk Toplumlarında Gazilik ve Şehitlik Kavramları

- İslam Dininde Gazilik ve Şehitlik İlişkisi

- Malul Gaziler ve Şehit Aileleri İçin Manevi Sosyal Destek Hizmetleri

- Asr-ı Saadette Gazilerin Şehit Ailelerinin Sosyal Güvencesi

- Osmanlı Devletinde Şehit Ailelerine Dönük Sosyal Koruma Sistemleri

- Amerika Birleşik Devletleri'nde Gazilere Yönelik Sosyal Politikalar

- Türkiye'de Gazilere Yönelik Sosyal Politikalar

- Türkiye'de ve ABD'de Gazilere Yönelik Sosyal Politikaların Mukayesesi

- Türkiye'de Şehit Ailelerine Yönelik Sosyal Politikalar

- Görev Malulü ve Şehit Polis Ailelerine Yönelik Sosyal Politikalar

- Gaziler ve Şehit Yakınları İçin Yeni Sosyal Politika Önerileri