Güncel

 

 

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Eğitim Programına Büyük İlgi

12 Ekim 2012

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde açılan “Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Bölümü”ne 2012-2013 yılı için 100 öğrenci alındı. Mustafa Öztürk, konu ile ilgili iki yorumda bulundu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ENGELLİLER ADINA BÜYÜK ADIM

Mustafa ÖZTÜRK- 29 Eylül 2012

Artık engellilerin yüreğine dokunacak üniversiteli öğrencilerimiz olacak Türkiye’de sayıları 8.5 milyonu bulan engellilerin eğitimi ve rehabilitasyonunda görev yapabilen eğitmen, idareci, hastabakıcı eksikliği had safhadadır. Yapılan araştırmalarda elde edilen verile trajik bir durumun varlığını ortaya çıkarmaktadır. İşte bu sıkıntılarına merhem olacak, engellilerin yüreğine serinlik veren bir gelişme oldu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Bölümü Açıldı. 2012-2013 Eğitim döneminde ÖSYM tarafından 50’si gündüz eğitimi, 50'si ikinci öğretim olmak üzere 100 öğrenci kontenjanı ayrıldı ve ek tercih formunda yayınlandı.

Bu bölüm iki yıllık meslek yüksek okulu olarak eğitim hizmeti verecektir. Engelli bakımı ve Rehablitasyon'u bölümünden mezun olacak öğrenciler alacakları eğitimle, Engellilerin Rehabilitasyonunda var olan büyük boşluğu dolduracaklarından istihdam sıkıntısı yaşamayacaklardır. Ayrıca, iki yılın sonunda mezun olan öğrencilerimiz 4 yıllık bir eğitim programını tamamlama şansına da sahip olabileceklerdir.

Dopdolu içeriği ile verilecek mesleki derslerden bazıları ve içerikleri şöyledir.

DERSİN ADI: Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi

Dersin İçeriği: Süreğen hastalıklardan halk arasında yaygın olarak bilinen başlıları (özürlüler) yatalak hastalıklılar ve ortopedik tıbbi tedavi süreci, nitelikli sağlık bakımı ve öğretimin birlikte yürütülmesi, eğitim ortamlarında sağlık bakımının sürdürülmesi, ek sağlık sorunlarının ortaya çıkmasının önlenmesi, okuldaki sağlık bilgisi ile öğretmen iş birliğinin saplanması, genel sağlık bakım süreçleri, izleme,(nöbet izleme, beslenmeyi izleme, ilaçların kullanımını izleme) rutin sağlık izleme süreçleri (ağız ve diş bakımı, tuvalet vb.) ele alınacaktır. Ayrıca bölüm tercihinde buluna öğrencilerin; özürlülük, zedelenme, yetersizlik gibi temel kavramları öğrenmeleri sağlanmış olacaktır.

Yazarı; Öztürk, Mustafa. (2008). Anne ben engellendim. Ankara: Gündüz eğitim ve yayıncılık.

DERSİN ADI: Akut-Kronik Hastalıklar

Dersin İçeriği: Hastalıkların tanımı ve tedavi sürecini bilimsel olarak ele alan akademik çalışmalardır. Kronik hastaların tedavisi, kronik hastaların dikkat etmesi gereken tedavi süreci ve kullanacağı ilaçlar. Enfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri, oluşumu, sınıflandırılması; Enfeksiyonlardan korunmada bağışıklama. Bağışıklık tipleri ve bağışlamanın yararları; Enfeksiyondan korunmada izolasyon ve izolasyon yöntemleri; Solunum, Sindirim, Deri ve mahoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları genel özellikleri, bakım ve koruma önlemleri.

DERSİN ADI: Engelli Grupları ve Temel Kavramlar:

Dersin İçeriği: Engellilerin toplumla bütünleşmesi yönünde yoğun sorunlar yaşadıkları bilinmektedir. Durumu adlandırmadan başlayan ve yaşamın pek çok alanına yayılan sorunlar,engelli bireylerin toplumla işlevsel bütünlük içinde yaşamalarını güçleştirmektedir. Toplumun engelliyi anlaması, hayatı onlar için daha yaşanabilir kılması için erişebilirlik ve ulaşılabilirlik olgusunun sağlanması gerekmektedir. Sürekli sorunlarla boğuşan, onlara anlamlı çözümler üretemeyen ve kendilerini bu yüzden mutsuz hisseden engellilerin anlaşılması sağlanacaktır.

Bunun için ders içeriğinde; Engellilik nedir, Engelli kime denir. Zedelenme, sapma, yetersizlik, özür/engel, görme engelli, az gören, işitme ve dil ve konuşma engelliler, konuşma engelliler, bedensel engelliler, omurilik felçlileri, zihinsel engelliler,otistik engelliler, süreğen hastalıklar (yatalak) tanımları-temel kavramları öğrenirler. Yazarı, ÖZTÜRK Mustafa. (2007). Hayata Dokunuş, engellilerin toplumla bütünleşme soruları. İstanbul: Sembol yayıncılık

DERSİN ADI: Sosyal Psikoloji:

Dersin İçeriği: Sosyal Bilimlerdeki gelişmelerden önemli bir alanı oluşturan Sosyal Psikoloji, toplumsal gelişme? değişme etkileşimle doğrudan ilişkili olan iletişim bilimlerinin vazgeçilmez bir ilgi alanını oluşturmaktadır. Dersin kapsamı içinde, alan iletişim bilimleri kapsamında bilgilendirici ve alan araştırmalarının yapılabileceği, iletişim becerilerini artırıcı, sosyal olguların aktarılması amaçlanmıştır. Sosyal Psikolojinin tarihsel gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, tutum değiştirme, önyargı, iletişim ve propagandanın uygulamalı çerçevesinde tutumlar, toplumsal roller, statü, otorite, gruplar arası iletişim, kültür vb konular ele alınmaktadır. Sosyal Psikoloji- Yazarı; Sibel Arkonaç- Alfa basım yayın dağıtım.

DERSİN ADI: Bakım Güvencesi

Dersin Amacı: Bakım güvence sistemi (bakım sigortası), bir sosyal risk türü olan bakıma muhtaçlık riskine ve bu riskten doğan maddî zararların (gelir kaybı veya gider artışı) yanında bakım ihtiyacının karşılanmasını ve bakıcı aile fertlerinin bakım yükünü hafifletmeyi sağlamayı amaçlar. Bakım güvence modeli ve bakım sigortası alanında; finansman yönteminin belirlenmesi, aktüeryal hesapların yapılması ve sistemdeki aktörlerin belirlenmesi gibi hususlarda hazırlık çalışmaları yapılmasını öngörmektedir.

DERSİN ADI: Engelli Hakları

Dersin İçeriği: Her vatandaş gibi, engellilerde, Anayasa, Yasa, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu kararları, Genelgeler, Tebiliğler ve yönetmelik ile belirlenmiş vatandaşlık haklarına sahiptir. Engellilerin hayatlarını kolaylaştıran düzenlemelerin dayandığı yasa ve yönetmeliklerin, hangi alanda ne tür kolaylıklar getirdiğini, bu hakları nasıl kullanacağının öğretilmesini amaçlamaktadır. Yazarı: Mustafa Öztürk. 2011-Canda Özür Olmaz Derneği yayınları.

DERSİN ADI: Engelli Rehabilitasyonu

Dersin Amacı: Rehabilitasyonun; kişinin doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin, kaybedilmiş bazen de limitlenmiş olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik sosyal ve mesleki açıdan da desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır. Olduğunun öğrenilmesini sağlamak. Çok yönlü tedavi yaklaşımı olan rehabilitasyon, bedensel özürlülerde hastalığa ve hastaya özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını gerektirir ve rehabilitasyon programının standardizasyonu yoktur. Rehabilitasyon tedavisi ekibinde fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi kişiler yer alır.

Kaynak: http://www.ogunhaber.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BUNLARI SÖYLEMELİYİM

Mustafa ÖZTÜRK - 09 Ekim 2012

Bir önceki yazımızda Engelliler için büyük bir adım olan, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Bölümünün açıldığından söz etmiştim. Bu bölüme ek tercihlerden ayrılan kontenjan 100 öğrenciydi. 50’si gündüz öğretim görecek, 50’si ikinci öğretim alacaklardı. Programın ilk defa açılması, ek tercihlerin açıklandığı ve kayıtlar için verilen süren, kısa aralığı doğrusu beni endişelendiriyordu. Ama korktuğumuz olmadı, öğrencilerimiz bize teveccüh etiler. Bu teveccüh sayesinde, 100 kişilik kontenjanımız tamamen doldu. Bu harika bir gelişme ile yarınlar içinde çok umutlandık.

İki yıl sonra engellilere profesyonellerimiz hizmet götürecek. Alanı iyi bilen, yasa ve yönetmelikleri takip eden, engelli gruplarını tanıyan, engellilerle nasıl iletişim kurmaları gerektiğini aldıkları eğitimle iyi bilen ve uygulayacak olan, üniversite mezun profesyonellerimiz olacak. Bu engeliler adına büyük bir sevinç. Benim gibi bu alanın gönüllü neferleri içinde, mutluluk veren bir gelişmedir.

Ülkemizdeki bu eksikliği gören, bunun için yaklaşık 2 yıldır kafa yoran, bir çok ülkede araştırmalar yapan ve sonuç itibariyle de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde “Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Bölümün (2 yılık)” hayat bulmasında emeği geçen, başta Rektör hocamız Sayın Prof. Dr. İrfan ASLAN, Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU işin mutfağındaki kahramanımız değerli bilim adamı sayın Prof. Dr. Ali SEYYAR hocama şahsım, temsilcisi bulunduğum Canda Özür Olmaz Derneği ve engelliler adına çok teşekkür ediyorum. Kendilerine en kalbi şükranlarımı iletiyorum. Büyük bir iş başarıldı, büyük bir adım atıldı, engellilerin insan olarak değer bulduğu bu çalışmayla ortaya konulmuş oldu.

Engelli bakımı ve Rehabilitasyon'u bölümünden mezun olacak öğrenciler alacakları eğitimle, Engellilerin Rehabilitasyonunda yaşanan büyük boşluğu dolduracaklardır. Bu anlamda mezun olacak arkadaşlarımız istihdam sıkıntısı yaşamayacaklardır. Ayrıca, iki yılın sonunda mezun olan öğrencilerimiz 4 yıllık bir eğitim programını tamamlama şansına da sahip olabileceklerdir. Bunun içinde çalışmalar yapılmaktadır. Bunun müjdesini de Sayın Rektörden aldık.

Bu çalışmanın içerisinde kısmen bende vardım ve bundan sonrada olacağım. Bir nefer olarak şimdiye kadar yaptıklarımız akademik çalışmaları, buradaki öğrencilerimizin bilgisine sunacağım. Kısaca, bana ne görev verirlerse, benden ne talep edilirse, elimden gelenin en iyisi ile karşılık vereceğimi belirtmek isterim. Hatta kamuoyu önünde taahhüt ederim.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Allah sıkıntılarını gidersin ve anlayışlarını kuvvetlendirsin.

Kaynak: http://www.ogunhaber.com