Güncel

 

 

Siirt’te Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu Düzenleniyor

15 Eylül 2013

 

Tillo Işık Hadisesi Bilim ve Kültür Günleri çerçevesinde 23-25 Eylül 2013 tarihler arasında Siirt Valiliği ve Siirt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenecek “Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu”na Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Seyyar ile Yard. Doç. Dr. Sezai Küçük katılacaktır. Ali Seyyar, “İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesinde Tasavvufi Sosyal Hizmet” tebliği ile tasavvuf ve sosyal hizmet ilişkisini İbrahim Hakkı hazretlerinin en büyük eseri olan Marifetname’den yola çıkarak ortaya koyacaktır. Sezai Küçük ise “Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya Mevlana'nın Tesirleri” başlığını taşıyan tebliği ile Hz. Mevlana’nın İbrahim Hakkı hazretlerinin üzerindeki manevî etkisi ele alınacaktır. İbrahim Hakkı hazretlerinin Marifetname’yi kaleme alırken, çok değişik kaynaklardan yararlandığı bilinmektedir. Bunların başında Hz. Mevlana’nın Mesnevi’si gelmektedir.

 

İbrahim Hakkı Hazretleri Kimdir?

1703 senesinde Erzurum’un Hasankale kazasında dünyaya gelen İbrahim Hakkı hazretleri, Osmanlı’nın gerilemeye yüz tuttuğu ve Batı’da aydınlanmanın başladığı 18. yüzyılda yaşamış ünlü bir sûfî âlimdir. İslâm ilimleri ve tasavvuf üzerinde yoğunlaştığı gibi, fizik, astronomi, astroloji, hendese (matematik) gibi tabii ilimler alanında çalışmalar yapmış, zamanı ve mekânı çok iyi tâkip eden bir âlimdi. Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri, muhabbetin yanında marifetle evreni-âlemi okumak-tanımak ve oradan da Rabb’ı tanımak için yol ve yöntem geliştiren önemli bir gönül dostudur. Marifet bilgisine ulaşma yolunda pozitif bilimleri kullandığı gibi, ehli-sünnet inancı doğrultusunda hadis ve tasavvuf kültüründen de yararlanmıştır. Düşüncelerinin temelini, marifetullah olarak adlandırdığı Allah’ı bilme, muhabetullah olarak adlandırdığı Allah’ı sevme ve sosyal ahlâk ilkeleri içinde barındıran kâmil insan olma üzerinde kurmuştur. 1780 yılında vefat eden İbrahim Hakkı hazretlerinin, Nakşibendiyye ve Kadiriyye tarikatlarının bir temsilcisi olması hasebiyle zahirî ve batınî ilimler alanında marifet kesbetmiş bir irfan ve gönül insanı olduğunu söyleyebiliriz.

 

Sempozyum Programı

23.09.2013 PAZARTESİ

05:00-07:00 Işık Hadisesi

07:00-09:30 Kahvaltı

10:00-12:00 Kale – Tillo Sosyal Program

Şehir Turu

12:00-13:30 Dinlenme-Yemek

13:30-14:00 Sempozyum Kayıt

14:00-15:00 Açılış Konuşmaları

Siirt Üniversitesi Rektörü

Siirt Valisi

20:00-22:00 Açılış Yemeği

 

Program Akışı

Daha fazla bilgi için bkz.: http://usbihaks.siubasin.com

 

 

Prof. Dr. Ali Seyyar'ın Sempozyumda sunduğu bildiri tam metni:

İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİNİN MARİFETNAME’SİNDE TASAVVUFÎ SOSYAL HİZMET