Güncel

 

 

Ali Seyyar, Beder Üniversitesi’nde Misafir Hoca Olarak Ders Vermektedir

16 Mayıs 2012

 

Arnavutluk’un Başkenti Tirana’da Türk girişimcileri ve bilim adamları tarafından geçen sene kurulmuş olan Beder (Bedir) Üniversitesi - Beşeri Bilimler Fakültesi’nde Yüksek Lisans seviyesinde açılan MANEVİ BAKIM BİLİMLERİ bölümünde Prof. Dr. Ali Seyyar, misafir hoca statüsünde eğitim vermeye başlamıştır.


Foto: Prof. Dr. Ali Seyyar ve Prof. Dr. Ayhan Tekineş (Arnavutluk, Beder Üniversitesi; Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanı)

Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Tekineş, fakültesi çatısı altında Hukuk ve İletişim bölümlerinin yanında İslamî Bilimler bölümünün de bulunduğunu, buna bağlı olarak yüksek lisans seviyesinde üç programdan birisinin de MANEVÎ BAKIM BİLİMLERİ olduğunu belirterek manevî bakım bilimini sosyal hizmetler alanında geçerli bir meslek haline getirmek istediklerini ifade etmiştir. Manevî Bakım bilim dalının temellerini bilimsel çalışmalarıyla oluşturmuş olan Prof. Dr. Ali Seyyar, Beder Üniversitesi’nin davetlisi olarak bu bölümde birinci eğitim döneminde SOSYAL HİZMET VE SOSYAL PEDAGOJİ’YE GİRİŞ dersi vermektedir. Gelecek eğitim döneminde ise MANEVİ SOSYAL HİZMETLER ve MANEVİ BAKIM dersi verecek olan Ali Seyyar, böylece bölüm derslerinin etkin ve kaliteli olmasını sağlamaktadır. Manevi Bakım Bilimleri bölümünün 20’nin üzerindeki yüksek lisans öğrencisi, değişik ülkelerden gelmektedir. Böyle bir bölümün açılmasından memnuniyet duyduklarını ve bu alanda yüksek lisans tezi yazmak istediklerini açıklayan öğrenciler, bu alanda uzman olan Ali Seyyar’dan ders almanın gururunu yaşamaktadırlar. Türkiye’de İlahiyat Fakülteleri’nde henüz açılmamış olan böyle bir bölümün Arnavutluk’ta açılmış olması, Arnavutluk sosyal hizmet sistemlerine yeni bir kazanım sağlayacağını ifade eden Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Tekineş, AB’ye katılım sürecinde Türkiye’nin de bir manevi bakım modeline ihtiyacı duyduğunu ve bunun için de sosyal hizmet bölümlerinde manevi bakım dersinin verilmesinin faydalı olacağının altını çizmiştir. Sosyal bilimci Prof. Dr. Ali Seyyar’ın, bundan böyle dönem dönem Beder Üniversitesinin misafir hocası olarak görev alacağı ve sosyal ilahiyat alanında yeni bölümlerin açılmasında yardımcı olacağı belirtilmektedir.