Güncel

 

 

Ali Seyyar, "Somuncu Baba Dergisi" Yazar Kadrosunda

18 Kasım 2013

Ali Seyyar, aylık “Somuncu Baba Dergisi”nde “Sufî Yaklaşımı” ana başlığı altında sufîlerin manevî sosyal hizmet alanındaki uygulamalarına yer verecektir. Ali Seyyar’ın ilk yazısı Kasım 2013 tarihli 157. sayısında çıkmıştır. “Hırsızların Rehabilitasyonunda Sûfî Yaklaşımı” başlığını taşıyan makalesinde (ss. 45-47) Ali Seyyar, sufilerin hırsızları hangi yöntemlerle rehabilte ettiklerini ve onları sosyal hayata nasıl yeniden kazandırdıklarını somut olaylar ekseninde anlatmaktadır. Bu yönüyle dergide bir ilk olan bu yaklaşım, aslında tasavvufun sosyal hizmetlerle yakından ilgili olduğunu ve dolayısıyla sosyal tasavvufun da İslâm’ın bir parçası olduğunu göstermektedir.

Dergi Hakkında

Haziran 1994' te, üç aylık olarak yayınlanmaya başlayan Somuncu Baba Dergisi, 2000 yılının Ocak ayından itibaren iki aylık periyotlarla yayın hayatına devam etmiştir. 2000 yılından itibaren iki aylık periyotlarla ciddi bir açılım yakalayan dergi, yalnızca edebiyatla ilgili değil, oluşturduğu edebiyat dışı dosyalarla da okunma oranını artırmış, aranan ve adından sıkça söz edilen dergiler arasına girmiştir. Dergi, Haziran 2005'den itibaren aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. Yaklaşık 20 yıldır hiç kesintisiz yayın hayatına devam eden dergi, yıllardır büyük fedakârlıklarla hazırlanarak neşredilmiş ve önemli hizmetlere vesile olmuştur. Genel Merkezi Darende'de bulunan Es-seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından yayınlanan dergi adını; 14.yüzyıl alperenlerinden, Darende'de medfun Somuncu Baba'dan almaktadır.

Derginin resmi web sitesi:

http://www.somuncubaba.net

Kasım 2013 sayısını pdf olarak okumak isteyenler için:

http://www.somuncubaba.net/pdf/0157/www.somuncubaba.net-2013-11-0157.pdf

Ali Seyyar’ın makalesini web sitesinden okumak isteyenler için:

Hırsızların Rehabilitasyonunda Sûfî Yaklaşımı (Sayı 157, Kasım 2013)