Güncel

 

 

“Almanya’da Manevi Bakım ve İslam” Kitabı Almanca Olarak Çıktı

20 Mart 2012

 

Almanya’da İslâmî Manevî Bakımın Bilimsel Temelleri ve Mesleği Oluşturuluyor

Her kitabın bir oluşum ve gelişim süreci vardır. Seelseorgeund İslam in Deutschland” (Almanya’da Manevi Bakım ve İslam) isimli kitabın editörlüğünü yapan Talat Kamran ve Georg Wenz’in kitabın Önsöz’ünde verdikleri bilgiye göre kitap, alanda çalışan veya alanı iyi bilen birçok yazarın katkısı ile meydana gelmiştir. Kitap basılmadan yıllar öncesinden Alman Hükümetine bağlı “Bundes zentrale für politische Bildung” (Siyasi Eğitim İçin Federal Merkez), manevi bakım ve koruma alanında Müslüman ve Hıristiyan cemaatler arasında işbirliğinin sağlanmasına yönelik olarak papazları ve imamları bir araya getirmiştir.

Almanya’da kaza, hastalık, sakatlık, ölüm, saldırı-taciz gibi Müslümanların yaşadıkları olumsuz olaylar karşısında manevi destekten uzak olmaları, bir hak mahrumiyeti olarak görülebilir. Çünkü Almanya’da bu gibi durumlarda sosyal ve manevi koruma kapsamında korunmaya muhtaç kişilerin destek alabilmesi bir haktır. Korunmaya muhtaç Müslümanlar, bu haktan mahrum edilmemeleri ve ileride manevi destek alabilmeleri için 2008 yılında Pfalz bölgesine bakan Evangelik Akademisi (Evangelische Akademie der Pfalz) “Wenndie Seelelei derfaehrt” (Ruh Sancı Çektiğinde) ismi altında bir proje geliştirme ihtiyacı duyar. Proje kapsamında Müslümanlar ve imamlar arasından manevi bakım elemanı yetiştirmeye yönelik bir eğitim programı düzenlenir. 2 yıl devam eden bu eğitim programının sonunda 2010 yılında Türkiye’den Prof. Dr. Ali Seyyar’ın da katıldığı bir sempozyum düzenlenir. Sempozyumda sunulan tebliğler, Müslümanlar için manevi bakım eğitim programlarında kullanılmak üzere “Almanya’da Manevi Bakım ve İslam” kitabında bir araya getirilir. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla birçok hastane ile işbirliği yapılmış ve buna binaen bazı hastanelerde İslamî Manevî Bakım Birimleri oluşturulmuş ve bu birimlerde İslam dinine mensup profesyonel manevî sosyal hizmet uzmanları istihdam edilmiştir.

Almanya’da ilk defa yayınlanan “Manevi Bakım ve İslam” kitabı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde monoteist dinlerde geçerli olan manevi bakım ile ilgili temel yaklaşımlar tanıtılmaktadır. Rheinland-Pflaz Eyaleti Musevi Cemaati Başkanı Dr. Peter Waldmann, “Yahudi Geleneğinde Manevi Bakım” konulu tebliğinin yazılı metni yer almaktadır. Tıbbî manevî bakım alanında eğitim vermiş olan ve şimdi emekli olan papaz Dr. Klaus Omnasch ise Hıristiyanlık’ta Manevi Bakım modelini tanıtmaktadır. Türkiye'de sosyal ve manevi bakım kavramlarını geliştiren Prof. Dr. Ali Seyyar ise “İslâm Geleneğinde Manevî Bakım” başlığını taşıyan makalesinde tarihî boyutuyla tasavvufun manevî sosyal hizmetler alanındaki büyük katkılar sağladığını bugün ise bu boşluğun hiçbir kurum tarafından doldurulamadığını ifade etmektedir. Makalesinde Ali Seyyar, manevi sosyal hizmetlerin Kuran ve Sünnet boyutuna işaret ederek, İslâm esaslarına uygun manevi bakım modelinin insanın fıtratına uygun ve dolayısıyla bütün dinlere mensup insanlara uygulanabileceğinin altını çizmektedir. Evangelik Akademisinin İslâm sorumlusu olan Dr. Georg Wenz “Almanya’da Manevî Bakım ve İslam: Bir Tespit ve Değerlendirme” isimli yazısında Almanya’da Müslümanlara yönelik manevî koruma sisteminin nasıl oluşturulabileceğinin hukukî temellerini gösterilmektedir. Heidelberg Üniversitesi Hastanesinde Katolik manevi bakım uzmanı olarak çalışan Matthias Mertins, “Hıristiyanlık Açısından İslâmî Manevî Bakım” konulu yazısında Müslümanların hastanelerde karşılaştıkları sorunları dile getirerek Katolik esasları doğrultusunda Müslümanlara manevi hizmetlerin sunulmasının uygun olmadığını dile getirerek, İslâm inançlarıyla çatışmayan manevi bakım modellerinin Alman hastanelerinde de uygulanabileceğini ifade etmektedir.

Kitabın 2. ve 3. bölümünde manevi bakım eğitim modeli ve Alman sistemine uyumu noktasında teorik ve pratik yansımalara yer verilmektedir.

152 sayfadan oluşan ve fiyatı 10,90€ olan bu kitap, Alman İçişleri Bakanlığı'nın malî desteği ile “Verlagshaus Speyer GmbH” tarafından basılmıştır.

Kitap, aşağıdaki adreslerden temin edilebilir:

Web adresi: http://www.evpfalz.de

İş adresi:
EvangelischeAkademie der Pfalz
Luitpoldstraße 10, 76829 Landau
Tel.: +49-(0)6341-96890-30
Fax: +49-(0)6341-96890-33
E-Mail: info@eapfalz.de

Kitap hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ve tabii ki Almanca bilenler aşağıdaki web adresinden yararlanabilirler: http://www.mannheimer-institut.de

KAPAK

 

İÇİNDEKİLER