Güncel

 

 

“Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu”nda Sosyal İçerikli Konular Tartışılacak

20 Mart 2012

 

30 Mart 2012 tarihinde Ankara’da başlayacak ve üç gün devam edecek olan “Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu”nda sosyal hizmet ve pedagoji ağırlıklı konulara da yer verilecektir. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ’ın açılış konuşması yapacağı sempozyumda “Kuran Eğitimi ve Hafızlık”, “Cami İçi Yaygın Din Eğitimi, İletişim Teknikleri ve Çeşitlilik” gibi konuların yanında “Engellilere Yönelik Din Eğitimi” ve “Manevi Sosyal Hizmetler” gibi yeni alanlarla ilgili açılımlar sergilenecektir.

Rixos Grand Otelinde tertiplenecek sempozyumun 4. Oturumunda (31.03.2012, saat 11’15-13’00, Salon B) SOSYAL İÇERİKLİ YAYGIN DİN EĞİTİMİ çerçevesinde Prof. Dr. Nurullah Altaş, “Dinî Danışmanlık” ile “Manevî Sosyal Hizmetler” kavramlarını cami dışı din eğitimi etkinliklerini biçimlendiren yeni kavramlar olarak tahlil edecektir. Prof. Dr. Ali Seyyar ise aynı oturumda Manevî Sosyal Hizmetlerin Eğitim Programını tanıtacak ve sosyal-pedagojik hizmet odaklı din eğitiminin temel esaslarını takdim edecektir.

Sempozyumda Prof. Dr. Ali Seyyar tarafından sunulacak tebliğin tam metni için tıklayınız...

Ek: Program İçeriği