Güncel

 

 

“Sosyal Bakım” Kitabının 3. Baskısı Rağbet Yayınlarından Çıktı

21 Kasım 2013

Türkiye’de sosyal bakım ile ilgili olarak Prof. Dr. Ali Seyyar tarafından ilk defa yazılan kitap, Rağbet Yayınları tarafından “Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinde Sosyal Bakım” ismi altında geliştirilmiş haliyle 3. Baskısını gördü. Bu kitap, özellikle üniversitelerde ve meslek yüksek okullarında açılan “Yaşlı Bakım” ve “Engelli Bakım ve Rehabilitasyon” bölümlerinde ders kitabı olarak okutulacaktır. Kitap, sağlık, sosyal hizmet ve bakım sektöründe çalışanlar için de bir başvuru kitabıdır. Ali Seyyar, kitabında 3. Baskı için şu tespitlerde bulunmaktadır:

 

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

Elinizde bulunan bu çalışmanın ilk baskısı, T.C. Başbakanlık, Özürlüler İdaresi Başkanlığının talebi üzerine Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında gerçekleştirilmişti. İkinci baskısı ise 2007 yılında Şefkatli Eller Yayınları tarafından yapılmıştı. Şimdi ise okuyucularım, sosyal bakım alanında halen ilk olan bu kitabımın üçüncü baskısı ve yenilenmiş hâliyle yeniden tanışacaklardır. Bu zaman zarfında sosyal ve manevî bakım kitaplarımızın kendi toplumsal şartlarımıza uygun bakım modeli arayışı içinde referans olarak kabul görmüş olduğundan dolayı fevkalade memnuniyet duydum. Engelli ve yaşlılara dönük bakım hizmetlerinin, her ülkenin kendi millî kültürüne göre biçimlendirilmiş bakım modellerine göre dayandırılması gerekmektedir. Bu yönüyle çalışmalarımızın yöneticiler (uygulayıcılar) ve akademisyenler tarafından ilgi görmesi, ayrı bir sevinç kaynağıdır. Son beş yılda Türkiye’de engelli ve yaşlı hizmetleri alanında gerek idarî, gerekse sosyal ve manevî bakım açısından bazı önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Bunlardan bazılarını burada kısaca zikretmek isterim:

Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2011 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüş ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 08.06.2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye’de pek bilinmeyen sosyal ve manevî bakım kavramının önemi yavaş yavaş anlaşılır hâle gelmiş ve bu doğrultuda son yıllarda engelli-yaşlı bakım merkezlerinde, hastanelerde, hapishanelerde istihdam edilmek üzere devlet destekli sosyal ve manevî bakım elemanı yetiştirme projeleri geliştirilmiştir. Bunun yanında STK’ların ve üniversitelerin girişimleri ile sosyal bakım sempozyumları düzenlendiği gibi ilgili Bakanlıkların inisiyatifi ile manevî bakım çalıştayları bile yapılmıştır. Üniversitelerde iki yıllık “Yaşlı Bakımı” eğitim programlarının açılmasından sonra başta Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede “Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu” programları açılmıştır.

Bütün bu örnekler, kurum veya evlerinde yaşayan bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların yakın zamanda daha kaliteli bakım hizmetlerine kavuşacaklarını gösteren güzel gelişmelerdir. Yakın bir gelecekte ihdas edilmesini ümit ettiğim Sosyal Bakım Sigortası ile birlikte Türkiye’de yaşayan bütün bakıma muhtaç kişilere, gelir testine tâbi tutmaksızın, daha kapsamlı maddî ve manevî destek sağlanacağı gibi, bakım sektöründe istihdam edilecek olan sosyal veya manevî bakım elemanlarının da sosyal güvencesi temin edilmiş olacaktır. Sorumlu akademisyenler olarak bize düşen görev, bakıma muhtaçların saadet ve huzuru için bu alanda daha çok çalışmak ve sosyal bakım mesleğini benimseyen profesyonel bakım elemanları yetiştirmektir.

Gayret bizden, Tevfik Allah’tandır.