Güncel

 

 

Maneviyat Büyüklerinin Sosyal Hizmet Açısından Alkolizmle Mücadelesi

25 Ocak 2014

"Garazsız hem ivazsız, hizmet et her canlıya; Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol."
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (ö. 1990)

 

Prof. Dr. Ali Seyyar’ın “Manevî Sosyal Hizmetler” ekseninde kaleme aldığı son makalesi Yeni Ümit Dergisi; (Ocak-Mart 2014) 103. sayısında yayınlanmıştır. “Maneviyat Büyüklerinin Sosyal Hizmet Açısından Alkolizmle Mücadelesi” ismini taşıyan makalesinde İmam-i A'zam Hazretleri'nden başlayarak Said-i Nursi Hazretlerine kadar tam sekiz maneviyat büyüğüne ait örnek terapi yöntemleri üzerinde durulmuştur. Çalışma, bu yönüyle bir ilk olduğu gibi “Tasavvufî Sosyal Hizmet” anlayışının somut bir yansıması açısından da günümüz modern sosyal hizmet uygulamalarına ışık tutacak derecede orijinal bir sunumdur. Bu bağlamda Ali Seyyar’ın verdiği bilgilere göre Nisan 2014 tarihine kadar “Tasavvufî Sosyal Hizmet” ile ilgili yeni bir kitabı, Rağbet Yayınları tarafından çıkacaktır.

“Maneviyat Büyüklerinin Sosyal Hizmet Açısından Alkolizmle Mücadelesi” makalesi için tıklayınız...