Güncel

 

 

Peygamberimizin Örnek Davranışlarından Hareketle Günümüzde Zihinsel Özürlüler Nasıl Korunmalıdır?

25 Haziran 2010

 

“Peygamberimizin Örnek Davranışlarından Hareketle Günümüzde Zihinsel Özürlüler Nasıl Korunmalıdır?” Prof. Dr. Ali Seyyar, bu soruyu, Rağbet yayınlarından piyasaya yeni çıkan kitabının kapağında okurlarına sormakta ve cevabı kolaylaştırmak adına bir ipucu vermektedir. Kitabının adına “ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLÜK AÇISINDAN Şakacı Sahâbî Hz. NUAYMAN” demek suretiyle meseleye aydınlık kazandırmaktadır. Ali Seyyar, bir taraftan Hz. Nuayman’ın zekâ boyutunu irdelemekte, diğer taraftan da Peygamberimizle bu sahabe arasındaki özel sosyal münasebeti incelemektedir. Şaşırtıcı olan belki de bir sahabenin “zihinsel özürlü” olarak takdim edilmesi olabilir. Ancak hem özürlü uzmanı, hem de sahabe dostu olarak bilinen Ali Seyyar, bir sahabeyi bu boyutuyla ele aldığına göre, herhalde bir sosyal mesaj vermek istemektedir. Rağbet yayınları, kitabın arka kapağına buna yönelik bir açıklama getirmektedir:

“İster özürlü deyin, isterse engelli, bedenen, aklen veya zihnen farklı olan insanları küçük gören, onları dışlayan düşünceler ve davranışlar modern toplumlarda da halen geçerlidir. Özürlülük araştırmalarıyla tanınan sosyal bilimci Ali Seyyar, tarihî kaynaklarda şakacı sahâbî olarak gösterilen, gerçekte zekâ gelişimindeki sorunlarından dolayı bazı anormal davranışlarda bulunan Hz. Nuayman'ın renkli dünyasını bizlere tanıtmaktadır. Bununla birlikte bu kitapta Peygamberimizin bu özel sahâbîsini nasıl koruduğunu görmek suretiyle bugünün zihinsel özürlülere nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmiş olacağız. Ali Seyyar, konunun sosyal-pedagojik boyutuyla iyice anlaşılabilmesi için, birinci bölümde Zihinsel Özürlülük dünyasını bizlere tanıttıktan sonra ikinci bölümde Hz. Nuayman’ın hal ve hareketlerini detaylı bir şekilde incelemektedir”.

Kitabın hacmi küçük gibi görünse de (75 sayfa), içerik açısından son derece orijinal tespitler içermektedir. Modern davranış bilimleri açısından ister zekâ özürlü deyin, isterse klasik eserlerde dile getirildiği gibi şakacı deyin, Hz. Nuayman gibi farklı ve renkli bir şahsiyeti bu kitap sayesinde daha çok seveceksiniz. Bununla birlikte, gayri ihtiyari olarak aykırı davranışlarında bulunan bazı insanlara daha hoşgörülü olmayı öğreneceğiz. Kitap okumak, okuduklarımızı anlamak ve toplum hayatında bunları tatbik etmek demek, kendini yenilemek olduğunu bu özel kitap sayesinde bir kez daha anlamış olacağız.

Kitap, piyasaya çıkmadan önce ilahiyatçı bilim adamları tarafından değişik açılardan tetkik edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bunların başında Prof. Dr. Osman Eskicioğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi) olmak üzere Prof. Dr. Talat Sakallı, (Süleyman Demirel Üniversitesi); Prof. Dr. Bünyamin Erul (Ankara Üniversitesi);Prof Dr. Cem Zorlu, (İnönü Üniversitesi), Doç. Dr. Hülya Alper (Marmara Üniversitesi) ve Doç. Dr. Muhiddin Akgül (Sakarya Üniversitesi) hoca yer almaktadır. Ali Seyyar, bunun yanında kitabın Önsöz ve Teşekkür kısmında fıkhî görüşleri ile katkıda bulunan Prof. Dr. Nihat Dalgın (On Dokuz Mayıs Üniversitesi); Doç. Dr. H. Mehmet Günay (Sakarya Üniversitesi); Doç. Dr. Hüseyin Esen (Dokuz Eylül Üniversitesi) ve Doç. Dr. Adnan Koşum (Süleyman Demirel Üniversitesi) hocalara ayrıca şükranlarını sunmaktadır.