Güncel

 

 

Manevî Bakım İle İlgili Yeni Bir Yüksek Lisans Tezi:

“Hastane Hizmetleri Bağlamında Manevi Bakım ve New York Healthcare Chaplaincy Örneği”

25 Eylül 2013

 

Tillo Işık Son zamanlarda Türkiye’de hastanelerde manevî bakım veya moral merkezleri adı altında bir takım çalışmaların öne çıktığı ve bu çalışmaların ilgi bakanlıklar tarafından da desteklendiği bilinmektedir. Bu bağlamda Ankara Üniversitesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan Hasan Mollaoğlu, “HASTANE HİZMETLERİ BAĞLAMINDA MANEVİ BAKIM VE NEW YORK HEALTHCARE CHAPLAİNCY ÖRNEĞİ” başlığını taşıyan bir yüksek lisans tezini başarı ile tamamlamıştır.

Hasan Mollaoğlu, tezin Önsözünde dinin, her zaman ve her yerde insanın ilişki içinde olduğu bir kurum ve doğumundan ölümüne kadar insanın yanında olduğunu ortaya koyarak, Allah’ın (c.c.), her insanın her adımında yanında ve onu koruyup gözetlediğini ifade etmektedir. İnsanların bakıma muhtaçlık anında da Allah’ın (c.c.) hastaların yanında olduğunu söyleyen Mollaoğlu, din görevlisinin de hasta insanın yanında bulunmakla, dinin ve inancının yanında olduğu duygusunu hastaya kazandırabileceğinin altını çizmektedir. Tezinde Mollaoğlu şu görüşlere yer vermektedir:

“Bunun için, hizmetin amaçları tespit edilirken dinin ve din görevlisinin hayatın her anında olduğu gibi hastalık anında da insanların yanında olduğu ve hizmet sunduğu anlayışının topluma kazandırılması hedeflenmelidir. Din hizmetleri, bir dinin mensupları için gerekli yükümlülükleri yerine getirebilmesini amaçlayan yardımcı çalışmaları içerir. Bu hizmetler, düzenli olarak ifa edilen ibadetlerin toplu halde yerine getirildiği cami hizmetlerini içerdiği gibi, toplumun cami dışında ihtiyaç duyduğu hizmetleri de içine alır. Okul, aile, işyeri, cezaevi, huzurevi, yetimhane ve hastane gibi insanın yaşadığı her yer, inançlı insanlara hizmet götürülecek alanlardır. Çünkü inanan insan için, inandığı değerler doğrultusunda yaşama ihtiyacı varsa, bu ihtiyacın giderilmesi insanın bulunduğu her mekânda söz konusu olacaktır.”

Türkiye’de koruyucu ve tedavi edici hekimlik gibi hizmet alanları olan hastanelerin, hastanın hayatında en zor anlarını yaşadığı, hasta yakınlarının en sıkıntılı dakikalarını geçirdiği mekânlar olarak karşımıza çıktığını belirleyen Mollaoğlu, “bu nedenle hastanelerde dinimizin sağlık ve hastalık konularındaki görüşlerini doğru bir şekilde aktaracak, gerek hasta, gerekse hasta yakınına bilgi ve moral verecek şekilde düzenli olarak yürütülecek bir din hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır” tespitinde bulunmaktadır. Buradan hareketle tezde ABD’de özel hizmet alanı olarak belirlenen ve kiliseler tarafından desteklenen “Chaplaincy Programı” adı altında verilen “Clinacal Pastoral Education” (CPE) [Klinik Manevî Rehberlik Eğitimi] bağlamında hastanelerde yürütülen hizmetin Türkiye özelinde ne kadar uygulanabilir olduğu değerlendirilmektedir.

Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN’ın danışmanlığı altında yürütülmüş olan tez, Giriş ile birlikte üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın konusu, önemi, amacı, varsayımlar, sınırlılıkları ve metodu hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde manevî bakım, dinî danışmanlık ve hasta ziyareti, ikinci bölümde Türkiye’de manevî bakım hizmetleri açısından dinî ve sosyal hizmet alanları, üçüncü bölümde ise New York Health Care Chaplaincy örneği üzerinde durulmuştur.

Tezin tamamını okumak isteyenler aşağıdaki kaynaktan yararlanabilir:

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/24784/HasanMOLLAOGLU.pdf?show

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/24784