Güncel

 

 

Sosyal Ar-Ge Derneği Kuruldu

26 Mart 2012

 

Prof. Dr. Ali Seyyar’ın öncülüğünde bilim camiasından ve değişik sosyal mesleklerden gelen bir grup insan, “Sosyal Bilimler, Politikalar ve Meslekler Eğitim, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Derneği”ni kısa adıyla “Sosyal Ar-Ge Derneği”ni kurdu. Merkezi Sakarya’da olan derneğin hem yurt içinde hem de yurt dışında teşkilatlanacağı kurucular tarafından açıklanmıştır. Dernek kurucuları arasından sosyal bilimci akademisyenlerden Prof. Dr. Ali Seyyar, Doç. Dr. Abdülkadir Şenkal ve Yrd. Doç. Dr. Serdar Orhan, değişik sosyal mesleklerden ise İsmail Yavuz (Sosyal Bilimler Öğretmeni), Osman Çulcuoğlu (Müfettiş), Doğan Dağ (Bürokrat, Danışman) ve Selim Bozkurt (İlahiyatçı, Gazeteci) yer almaktadır.

 

Derneğin logosu:

 

Derneğin temel gayesi, tüzükte şu şekilde açıklanmaktadır: “Ulusal ve uluslararası boyutta sosyal ve manevî bilimler ve bu bağlamda sosyal ve manevî meslekler alanında yeni bilimsel-meslekî gelişmeleri takip etmek, millî çıkarlar doğrultusunda bunları değerlendirmek, belirlenen alanda akademik gelişime ve paylaşıma katkıda bulunmak, toplum hayatında yaşanan psiko-sosyal ve ekonomik sorunlara sosyal politika ekseninde çözüm önerileri getirmek, toplumda ihtiyaç duyulan yeni sosyal ve manevî mesleklerin içeriğini ve standartlarını belirlemek, çeşitli yöntemlerle tecrübe ve uygulamalarının yanında sertifikalı eğitimini vermek ve bu mesleklerin gelişimine yönelik çalışmalar yapmaktır.” Dernek, bu gayelerini gerçekleştirebilmek için, ülkemizde sosyal ve manevî bilimler ve meslekler kapsamına giren klâsik ve yeni alanların ve konuların daha iyi bilinmesini, tanınmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır. Derneğe bu alanlarda hizmet etmek isteyen bilim adamlarından yeni katılımlar beklenmektedir.

Sosyal ve manevî bilimlerdeki teorik ve meslekî gelişimin sürekliliğini sağlayabilmek için, konferanslar, seminerler, paneller, eğitim kursları, sempozyumlar ve kongreler tertiplemek ve talep üzerine değişik kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde bulunacak olan SOSYAL AR-GE DENEĞİ, bilimsel araştırmalarını derinleştirmek adına bünyesinde birçok Ar-Ge merkezi barındırmaktadır. Verilen bilgilere göre Ar-Ge Merkezleri ve çalışma alanları şu şekildedir:

BODY-SOUL (BEDEN-RUH) TERAPİSİ AR-GE MERKEZİ

Çalışma Alanları:

• Sosyal ve manevî rehabilitasyon yöntemlerini bir bütünlük içinde geliştirmek

• Sosyal, duygusal ve manevî (ruhsal) zekânın gelişimine yönelik uygulama yöntemleri belirlemek

• Sosyal ve manevî terapi yöntemlerini araştırmak ve geliştirmek

• Ruh sağlığının tesisine yönelik koruyucu tıp hizmetleri ve politikaları geliştirmek

• Telepati alanında araştırmalar yapmak

RÜYA TABİRİ VE TERAPİSİ AR-GE MERKEZİ

Çalışma Alanları:

• Bir manevî bilim kaynağı olarak rüya ve türlerini (sadık rüyalar) araştırmak

• Rüya içerikleri ve kişi üzerindeki etkileri incelemek

• Kişisel ve manevî gelişim açısından rüyaları tahlil etmek

• Fütürizm ve rüya arasındaki ilişkiyi araştırmak

• Rehabilitasyon amaçlı rüya tabirleri ve teknikleri geliştirmek

• Kuran ve Sünnette rüyaların konumu ve önemini araştırmak

• Rüya terapisi uygulamalarında bulunmak ve eğitimini vermek

SOSYAL BELEDİYECİLİK AR-GE MERKEZİ

Çalışma Alanları:

• Belediyelere sosyal politika konseptleri hazırlamak

• Belediye bütçelerinin sosyal boyutunu araştırmak

• Yerel sosyal politikaların temel esaslarını ve standartlarını belirlemek

• Yerel sosyal hizmet projeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak

DEZAVANTAJLI SOSYAL GRUPLAR AR-GE MERKEZİ

Çalışma Alanları:

• Sosyal gerontoloji ve geragoji (yaşlılar) alanında araştırmalar yapmak

• Özürlüler ve sosyal içerme alanında araştırmalar yapmak ve politikalar üretmek

• Şiddet gören ve gösterenlerin sosyal ve manevî rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar yapmak

• Romanlar ve sosyal içermeye dönük program ve projeler hazırlamak

• Hayat kadınları ve sosyal içermeye dönük program ve projeler hazırlamak

• Yoksul aileler ve sosyal içermeye dönük program ve projeler hazırlamak

• İlgili Bakanlıklar ve özellikle Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek

SOSYAL VE MANEVÎ BİLİMLER AR-GE MERKEZİ

Çalışma Alanları:

• Sosyal İlahiyat (Manevî Sosyal Hizmetler) mesleğini oluşturmak ve geliştirmek

• Sosyal ve manevî pedagoji yöntemlerini bir bütünlük içinde geliştirmek

• Sosyal ve manevi tıp alanında araştırmalar yapmak

• Tıbb-ı nebevî biliminin günümüze bakan yönleriyle araştırmak

• Sosyal ve manevî bilimlere meraklı araştırmacılar yetiştirmek

• Dinler ve kültürler arası ortak bilimsel çalışmalar yapmak

• İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet ile işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek

SOSYAL POLİTİKALAR AR-GE MERKEZİ

Çalışma Alanları:

• Ulusal ve yerel sosyal sorunların çözümüne dönük sosyal politikalar üretmek

• Küresel sosyal politika alanında araştırmalar yapmak

• Sosyal politika aktörleri yetiştirmek

• Hükümetlere ve sosyal kurumlara danışmanlık hizmetleri vermek

• Üniversiteler ve ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapmak

SOSYAL VE MANEVİ BAKIM AR-GE MERKEZİ

Çalışma Alanları:

• Bakıma muhtaç özürlü, hasta ve yaşlıların sorunlarını araştırmak

• Bakım güvence modelleri geliştirmek

• Bakım sigortası kanunu tasarısına katkı sağlamak

• Bakım güvenliği konseptleri geliştirmek

• Sosyal ve manevî bakım elemanı yetiştirmek

• Hastaneler, huzurevleri, bakım merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri ile işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek

ÇALIŞMA HAYATI AR-GE MERKEZİ

Çalışma Alanları:

• İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim vermek

• Esnek çalışma yöntemleri geliştirmek

• Örgütsel performans ile ilgili çalışmalar yapmak

• İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak

• İşletmelerin sosyal sorumluluğu ile ilgili projeler geliştirmek

• Sosyal liderlik ve girişimcilik dersleri vermek

• İş hukuku ile ilgili mevzuatı takip etmek

• Ergonomi araştırmaları

• Üniversiteler ve özellikle Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile işbirliği yapmak

SOSYAL GÜVENLİK AR-GE MERKEZİ

Çalışma Alanları:

• Sosyal güvenlik mevzuatını takip etmek

• Sağlık ve emeklilik sigortası alanında danışmanlık hizmetleri vermek

• Sosyal yardım sistemleri geliştirmek ve yerel yönetimlerle ortak projeler geliştirmek

• Üniversiteler ve özellikle sosyal güvenlik bölümleri ile işbirliği yapmak

Kurucu başkan olarak belirlenen İsmail Yavuz, derneğin Sakarya ilinde multi disipliner boyutuyla sosyal bilimler ve meslekler alanında kurulan ilk dernek olma vasfını taşıdığını belirtti. Başkan ayrıca SOSYAL AR-GE DENEĞİ hakkında daha çok bilgi sahibi olmak ve dernek etkinliklerini takip etmek isteyenler için bir site hazırladıklarını beyan ederek, sloganlarının “Toplumsal Kalkınma İçin Bilimsel Gelişme” olduğunu ifade etmiştir.

Derneğin web sitesi: www.sosyalargem.com