Güncel

 

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarafından “Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Çalıştayı” Düzenleniyor

26 Ekim 2013

Türkiye’de bakıma muhtaç engellilerin bakım hizmet açığını fark eden AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, ilk ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON PROGRAMI’nı 2012-2013 eğitim yılında açmakla kalmıyor 02-04 Aralık 2013 tarihlerinde bir de ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON ÇALIŞTAYI düzenliyor.

Türkiye’de yaşlı ve çocuk bakımı alanında birçok üniversitede bölüm bulunmasına karşılık her nedense 2012 yılına kadar engelli bakımı alanında bir bölüm açılmamıştır. Halbuki engelli bakım elemanları, hem evde, hem de kurum bakımında ihtiyaç duyulan bakım elemanıdır. Bu ihtiyacı tespit eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez üniversite seviyesinde 2012-2013 eğitim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde 2 yıllık “Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Programı” açılmıştır.

Bakıma muhtaç engellilerin sosyal bakım ihtiyacını karşılayacak konumda olan “Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu” programı, yeni bir dal olarak gerek öğrencilerden, gerekse diğer üniversitelerden fazlasıyla ilgi görmüştür. 2013-2014 eğitim yılında başta Ege Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi olmak üzere birçok üniversite aynı isim altında bu bölümü açmıştır.

Engelli bakım mezunları, “Engelli Bakım Teknikeri” unvanıyla son yıllarda hızlı bir büyüme gösteren özel sektöre ait engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde istihdam imkânına kavuşacaktır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı eğitim, sağlık, bakım ve rehabilitasyon kurumlarında çalışma imkânı bulabileceklerdir.

Kamu kaynaklarıyla desteklenen bu programın ülke çapında doğru tanıtılması, eğitim programlarının içeriği ve bilimsel kaynaklarının oluşturulması, programlar arası standart eğitim müfredatının hazırlanması, programların dört yıla çıkartılması, mezun olan öğrencilerin istihdamı ve meslek tanımı, öğretim elemanlarının sorunlarının çözümü ve bunun için gereken politika, strateji ve mevzuatı müzakere etmek amacıyla Ağrı’da bir çalıştay tertip edilecektir.

Yaklaşık 20 delegenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Çalıştayın sonuçları, bir bildirge ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Engellilik ve bakım alanda çalışan tüm araştırmacılar, akademisyenler, yayıncılar, bürokratlar, uygulayıcılar, Engelli bakım merkezleri yöneticilerini “I. ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON ÇALIŞTAYI”na gözlemci olarak katılabilir.

Çalıştay Düzenleme Komitesinde bu programın açılmasında fikrî emeği olan Prof. Dr. Ali Seyyar, bu programda ders veren Öğr. Gör. Mustafa Öztürk ve Öğr. Gör. Pınar Eryılmaz bulunmaktadır.

ELE ALINACAK KONULAR

Türkiye’de Bakım İhtiyacı Ve Bakım Güvence Sisteminin Geleceği

- 2005 tarihli “Özürlüler Kanunu” ve Bakım Yönetmeliklerindeki Değişiklikler
- Bakım Güvence Sisteminde Evde ve Kurumda Bakım Hizmetlerinin Geleceği
- Sosyal Güvenlik Sisteminde Bakım Sigortasının İhdası
- Bakım Meslek Elemanlarının Tanımı, Statüsü, İstihdamı ve Geleceği
- Bakım Sektörünün Yapısal Sorunları

Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Programı

- Öğrenci Alımında Kriterler
- Derslerin İçeriği ve Dağılımı
- Öğretim Elemanlarının Profili
- Programlar arası Standardizasyon
- Ortak Ders Kitaplarının Oluşturulması
- Programın Süresi ve Mesleğin Geleceği
- Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği
- Bakıcı Aile Fertlerinin Harici Eğitimi

PROGRAM AKIŞI:

1. Gün: Açılış ve Sunumlar
2. Gün: Müzakereler
3. Gün: Değerlendirme ve Kapanış

 

AĞRI-ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON PROGRAMININ FACEBOOK SAYFALARI:

https://www.facebook.com/groups/162554377220190/?fref=ts

https://tr-tr.facebook.com/agriicedutr?ref=stream

 

 

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Programı kurucuları: Mustafa Öztürk ve Ali Seyyar

 

Mustafa Öztürk, öğrencileri ile birlikte Çalıştay hazırlığı yapmaktadır.

Mustafa Öztürk’ün sitesi: http://candaozurolmaz.org/index.php