Güncel

 

 

YÖK Tarafından Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Mezunlarına Sağlık Teknikeri Unvanı Verilmesi Kararlaştırılmıştır

27 Aralık 2014

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla, uluslararası standartlar dikkate alınarak, meslek yüksekokulları bölüm ve program yapısının yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç sebebiyle yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında Meslek Yüksekokulları Çalışma Grubu tarafından alınan kararla meslek yüksekokullarının Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde yer alan Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programı mezunlarının "Sağlık Teknikeri" unvanını kullanabilmelerine karar verilmiştir.

Söz konusu karara ilişkin resmi bildirge aşağıda olduğu gibidir: