Güncel

 

 

Yaşlanma ve Manevi Bakım Çalıştayı Yapıldı

30 Mayıs 2015

Bediüzzaman Said Nursi’nin “İhtiyarlar Risalesi” eseri perspektifinden “Yaşlanma ve Manevi Bakım” konulu çalıştay, İstanbul/Üsküdar’da yapıldı. Hospital Türk, Risale Akademi ve AKAV tarafından düzenlenen çalıştay, 30 Mayıs 2015 tarihinde Adile Sultan Kasrı’nda saat 10'da başladı.

İhtiyarlar Risalesi, Bediüzzaman Said Nursi’nin 1934’te Isparta’da telif ettiği Yirmialtı Rica’dan (Ümit) oluşan bir eseridir. 130 parça eserlerinden “Gençlik Rehberi”, “Hanımlar Rehberi” ve “Hastalar Risalesi” gibi, İhtiyarlar Risalesi de spesifik olarak “ihtiyarlama olgusu” üzerinden, yaşlanan, yaşlanmakta olan veya yaşlanacak olan insanlara yaşlanmanın güzelliklerini gösteren müstesna bir eserdir. Bediüzzaman Said Nursi’nin üç hayat devresinde ikisi olan ve Eski Said’ den Yeni Said’e geçiş döneminin ipuçlarını, yüreğinin kapılarını sonuna kadar açarak deşifre eden bu eser, adına bakıldığında ihtiyarlarla paylaşılan ders gibi gözükse de, satırlarında bir o kadar gençler için de mesajlar barındırıyor. Onun için “İhtiyarlar Risalesi gençler için yazıldı; Hastalar Risalesi de sağlıklı insanlar için.” cümlesi sıklıkla ifade edilir. Bediüzzaman, İhtiyarlar Risalesiyle, ihtiyarlık merdivenine tırmanmakta olan insanlara ihtiyarlığın manevi bir kazanç kapısı olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda, ihtiyarlık dönemi, kişinin aczini ve zaafını anlamanın tam zamanı olup, çaresizliğin ve yapıştıklarını bırakmak zorunda kalmışlığın psikolojik yıpranmışlıktan kaynaklanan ümitsizliğin zirvesi olan bu dönemin en iyi ilacının Yirmialtı Rica’da sözünü ettiği iman-ı Billah ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba olduğunu vurgular.

Çalıştaya bir sunumla katkıda bulunan Prof. Dr. Bilal SAMBUR, tebliğinde şunları ifade etti:

“Yaşlılık ve ölümün insanı derin bir depresyona sokmasının en önemli nedenlerinden biri, dünyayı algılayış tarzıdır. Dünyada malik olma şeklinde bir konumlanış, kişilerin yaşlılık döneminde mutsuzluğuna ve bunalımına neden olmaktadır. Nursi, insana dünyada malik değil, misafir olduğunu hatırlatmaktadır. Yaşlılık, dünyadaki misafirlik tecrübesinin son safhası ve ahiret yurdunda yaşayan sevgili dostlarla buluşmaya hazırlıktır. Vefatın firak değil, visal olduğunu” kavramak derin bir bilgeliği gerektirmektedir. İman, ölümü, kabri ve yaşlılığı anlamlandıran ve aydınlatan en büyük güç ve nimettir.”

Prof. Dr. Ali Seyyar, yaşlılık alanında doktora tezi hazırlayan Aynur Yumurtacı ile birlikte hazırladığı “İhtiyarlar Risalesi Ekseninde Yaşlılığa Bağlı Manevî Bakım Hizmetleri” tebliği ise Aynur Yumurtacı tarafından sunuldu. Tebliğde şu değerlendirmede bulunuldu:

“Kişilerin ruhuna sükûnet veren manevî teselliler, bakıma muhtaç yaşlıların ümitli ve inançlı olmalarını sağlayacaktır. Bu vesile ile Rabbinin kendilerine kaldıramayacağı yükü yükleyemeyeceğini öğrenen bakıma muhtaç yaşlılar, içinde bulundukları en ağır duruma dahî hayır boyutuyla bakacak ve manevî teselli kaynaklarına müracaat ederek, kendilerini bu şekilde manen tazeleyebilecek ve tevekkül/teslimiyet bilinciyle ömürlerini huzur içinde tamamlayabileceklerdir. Maneviyat ekseninde yaşlılara sunulan bakım hizmetleri, hem bakım kalitesini artıracak, hem de yaşlıların ruhlarıyla barışık bir şekilde onurlu yaşamalarına önemli bir katkı sağlayacaktır. İhtiyarlar Risalesi, bu yönüyle yaşlı dostu manevî bakım hizmetlerinin etkinliğini artıracak son derece önemli bir başvuru kaynağıdır.”

Çalıştayda aşağıdaki konular ele alındı:

• İnsan ömrünün safhaları içinde ihtiyarlık döneminin yeri
• İhtiyarlar Risalesi bağlamında ihtiyarlığa Gerontolojik yaklaşım ve İhtiyarlar Risalesi’nin Gerontolojik yorumları
• İhtiyarlar Risalesi’ nin psikoloji (gerontopsikoloji), sosyoloji (gerontososyoloji) ve psikiyatri (Gerontopsikiyatri) alanlarına ilişkin yaklaşımları
• İhtiyarlık ile ilgili olarak Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflere bir bakış
• İhtiyarlık ve Ölüm düşüncesine yaklaşım
• 26. Lem’a’ da İhtiyarlık dönemine ışık tutan Esma-ül’ Hüsna incelemesi
• İhtiyarlıkta düşünme biçimi nasıl değişiyor?
• İhtiyarlıkta sürekli öğrenme (hayat boyu öğrenme) nasıl sürdürülmelidir?
• İhtiyarlar Risalesi, Alzheimer hastalığı başta olmak üzere, bilişsel hastalıklara (unutkanlık vb.) karşı nasıl deva olur?
• Evde yaşlı bakımı nasıl olmalıdır? (Çekirdek ailede anne-baba ve çocukların yaşlılarla ilişkisi nasıl olmalıdır?)
• İhtiyarlar Risalesi ve 21. Mektup ışığında ihtiyarlara manevi bakım nasıl olmalıdır?
• Yaşlılıkta Kur’an-İman hakikatlerine hizmet nasıl olmalıdır?
• İhtiyarlar Risalesi’nde geçen eski Said-Yeni Said dönüşümlerinin anlatımının tarihsel açıklamaları
• İhtiyarlar Risalesi’nde söz edilen RİCA’ların analizleri
• İhtiyarlar Risalesi, Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde nasıl kullanılmalıdır?
• Ahirzaman’da ihtiyarların dinine tabi olmak nedir?
• Anti-Aging açısından İhtiyarlar Risalesinin yorumlanması
• İhtiyarlar Risalesi Gençlere Ne Söylüyor?

Çalıştaya katkı sağlayan katılımcılar şunlardı:

• Mehmet FIRINCI
• Prof. Dr. Bilal SAMBUR
• Prof. Dr. Ali SEYYAR ve Aynur Yumurtacı
• Dr. Şerafettin EKİCİ
• İsmail YAZICI
• Dr. Mustafa KARAGÖZ
• Dr. Hakan YALMAN
• Dr. Kemal AYDIN
• Dr. Mücahit ÇELEĞEN
• Fatih AKSU
• Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR
• Dr. Said Enver ÇELEĞEN
• Prof. Dr. Gürbüz AKSOY
• Doç. Dr. Niyazi BEKİ
• Dr. Şaban ODABAŞI
• Doç. Dr. H.Yunus TAŞ
• Dr. Aytekin COŞKUN
• Prof. Dr. Bekir AKTAŞ
• Dr. Turgut ÖZCAN
• Prof. Dr. Yusuf ÖZERTÜRK
• Dr. Mahir YEŞİLDAL
• Mustafa DUMAN
• Sümeyra ÇELİK
• Dr. İsmail BENEK

Daha fazla bilgi için bkz.:

http://www.risaleakademi.org/?page=1

http://www.risalehaber.com/yaslanma-ve-manevi-bakim-calistayi-17172yy.htm

Prof. Dr. Ali Seyyar ve Aynur Yumurtacı'nın Çalıştay'da sunduğu tebliğin tam metni için tıklayınız...

Prof. Dr. Bilal Samur'un Çalıştay'da sunduğu tebliğin tam metni için tıklayınız...