Manevi Bakım Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kurucuları

 

DOÇ. DR. AHMET ALBAYRAK

 

Bursa'da doğdu. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Mudanya İmam-Hatip Lisesi'nde bir süre öğretmenlik yaptı. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, "Ergenlerin Dinî Gelişiminde Sevgi ve Korku Motifinin Etkinliği" başlıklı tezi ile yüksek lisansını 1995 yılında tamamladı. Doktora tezi ile ilgili olarak araştırmalarda bulunmak üzere 1999 yılında Pakistan'ın Lahore ve İslamabad şehirlerinde bulundu. "Muhammed İkbâl'in Kişiliği ve Öngördüğü İnsan Modeli" başlıklı doktora tezini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eylül 2001 tarihinde tamamladı.

 

1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi oldu. 2004 yılında Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanarak öğretim üyesi oldu. 2010’da doçent oldu. Bir ara Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

 

Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi başlığıyla 2002 ve 2006 yıllarında yayınlanan kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır. Muhammed İkbâl Sözlüğü kitabını 2005 yılında, editörlüğünü yaptığı İkbâl’in Düşünce Dünyası kitabını 2004 ve 2006 yıllarında, Muhammed İkbâl biyografi kitabını 2007 yılında yayınladı. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen’in İki Aşk Çiçeği başlıklı aşk romanını eşiyle birlikte sadeleştirip 2007 yılında yayınladı. Üniversite Gençlerinin Dua Tutum ve Davranışları isimli kitabını ise 2009 yılında yayınladı. Ayrıca çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış tebliğ ve müzakere metinleri vardır. 21-24 Nisan 2003 tarihlerinde Pakistan’ın Lahore şehrinde düzenlenen Dünya’daki İkbâl çalışmalarının ve perspektiflerinin değerlendirildiği ‘Perspectives on Iqbal, A World Survey of Iqbal Studies’ konulu Uluslararası İkbâl Konferansı’na davetli ve tebliğli olarak katıldı. Prof. Dr. Oliver Leaman’ın editörlüğünü yaptığı ve 2006 yılında Routledge Yayınevi tarafından yayınlanan “The Qur'an: An Encyclopedia” isimli ansiklopedide yayınlanmış maddeleri vardır.

Serbest ve edebî türdeki çalışmaları ise 1996 yılından bugüne, BH Sanat, Bir Tebessüm, Cemre, Dergâh, Diyanet Avrupa, Diyanet Aylık, Emanet, Furkan Günlüğü, Genç Gelişim, Gönül Bahçesi, Kertenkele, KitapHaber, Mavi Yeşil, Potomya, Virgül, Yedi İklim, Körpe Kalemler isimli dergilerde yayınlandı.

 

 

 Özel İlgi Alanları:

Gelişim Psikolojisi (Ergenlik)

Kişilik Psikolojisi (İdeal İnsan Modeli Olarak Önemli Dinî Kişiliklerin ve Görüşlerinin Psiko-Biyografik Tahlilleri)

Tasavvuf Psikolojisi (& Benötesi Psikoloji)

Pozitif Psikoloji Çerçevesinde Ruh Sağlığı ve Din İlişkisi

Pastoral Psikoloji (Manevî Sosyal Hizmetler & Manevî Danışmanlık)

 

 

MAKALELER

 

a) Uluslar arası

 

 Albayrak, A., “The Status of Iqbal Studies in Turkey”, Research Journal of Almas (Shah Abdul Latif University, Department of Urdu), vol. 7 (2004), s. 1-16. Khairpur, Sind, Pakistan. (Basım Tarihi: Mart 2005)

 

[Uluslararası Olgu Sunumu]

Albayrak, A., “Outlines of The Classic Turkish Poetry”, Research Journal of Almas (Shah Abdul Latif University, Department of Urdu) [ISSN: 1818-9296], vol. 8 (2005-2006), (Basım Tarihi: Temmuz 2006), s. 5-7.

 

Albayrak, A., “The Problem of The Expression of Religious Experience in The Muslims As The Model of Sir Mohammad Iqbal’s Approach”, Bu makale, uluslararası A1.1 Grubu indeksli dergide hakem inceleme aşamasındadır.

 

 

b) Ulusal

 

Albayrak, A., “İkbâl’de Dinamik İnsan Anlayışı” (Thought of Dynamic Man in Iqbal), Dîvân Dergisi, c. 3, sy. 5 (1998/2), s. 241-254.

 

Albayrak, A., “Bir Medeniyet Kuramcısı Olarak İbn Haldun” (Ibn Khaldun as a Theoretician of Civilisation), Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c. 9, sy. 9 (2000), s. 589-602.

 

Albayrak, A., “Türkçe’de Muhammed İkbâl” (Iqbal Studies in Turkey) & “Türkçe İkbâl Bibliyografyası”, Dîvân Dergisi, c. 8, sy. 14 (2003/1), s. 233-313.

 

Albayrak, A., “Dinî Tecrübenin Dışa Vurum Problemi” (The Problem of The Expression of Religious Experience), Milel ve Nihal Dergisi, yıl. 2, sy. 2 (Haziran 2005), s. 65-79.

 

Albayrak, A., “Dindarlık Tipleri Açısından Dua Formları” (The Forms of Pray From the Standpoint of Types of Religiousness), Marife Dergisi, c. 7, sy. 2 (Güz 2007), s. 189-201.

 

Albayrak, A., “İkbâl’de Sanat ve Estetik Duyarlılık”, BH Sanat Dergisi (Muhammed İkbâl Dosyası), yıl. 2, sy. 8-9  (Nisan-Mayıs 2008), s. 17-22.

 

Albayrak, A., “Duygusal Motif Olarak Sevgi ve Korku” (Love and Fear as Emotional Motifs), Köprü Dergisi (Sevgi Özel Sayısı) , sy. 101  (Kış 2008), s. 233-245.

 

Albayrak, A., “Din Görevlilerinin Mistik Eğilimleri (Giresun Yöresi Örneği)” (The Levels of Mystical Experience of the Officials of Religion in Turkey, The Sample of the Region of Giresun), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. 9, sy. 1 (Ocak-Şubat-Mart 2009), s. 153-185.

 

Albayrak, A., “İbn Haldun’un Medeniyet Tasarımı ve İnsan” (Ibn Khaldun’s Imagination of Civilization and Human), İslâmî Araştırmalar Dergisi, c. 21, sy. 1 (2010), s. 7-20.

 

Albayrak, A., “Kur’ân Öğretimine Hedefler Taksonomisinin Uygulanışı”, Diyanet İlmî Dergi, (2010). (Bu makale hakemlerin olumlu raporuyla bu yıl içerisinde yayınlanmak üzeredir.)

 

 

Uluslararası Ansiklopedi Maddeleri:

 

(Bu Ansiklopedi’de yer alan maddeler Uluslararası Hakem Heyetinden geçmiştir.)

Albayrak, A., “Conversion”, s. 152-155.

Albayrak, A., “Fadl”, s. 201-202.

Albayrak, A., “Insan / Nas”, s. 300-303.

Albayrak, A., “Radd / Irtidad and the Justification of the Criminalization of Apostasy”, s. 526-527.

Albayrak, A., “Subhan”, s. 600.

The Qur'an: An Encyclopedia, edited by Prof. Dr. Oliver Leaman, London and New York, 2006, Routledge, Taylor & Francis Group, (ISBN: 0-415-326-397; 771 s.)

 

KİTAPLAR

 

a) Uluslar arası

 

Albayrak, A., Sincerity (Factor from Moral Psychology) in the Thought of Muhammad Iqbal and B. Said Nursi”, Spiritual Dimensions of Bediuzzaman Said Nursi's Risale-i-Nur içinde, Edited and with an Introduction by Prof. Dr. Ibrahim M. Abu-Rabi', USA, July 2008, State University of New York Press (Sunny). (438 p.; ISBN: Hardcover: 978-0-7914-7473-0 / Paperback: 978-0-7914-7474-7), pp. 333-352. [Bölüm Yazarlığı]

 

b) Ulusal

 

Albayrak, A., Muhammed İkbâl Sözlüğü (The Dictionary of Mohammad Iqbal), İstanbul, Eylül 2005 (1. baskı), Lamure Kitap (247 sayfa; ISBN: 975-6174-56-0)

 

Albayrak, A., “Ergenlerin Dinî Gelişiminde Sevgi ve Korku Motifinin Etkinliği”,  Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi (Youth, Religion and Psychology of Values), Editör: Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Ankara 2002, Ankara Okulu Yay. (336 sayfa; ISBN: 975-8189-47-4); 2. baskı: İstanbul 2006, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., (611 sayfa; ISBN: 975-6324-26-0), s. 307-336. [Bölüm Yazarlığı]

 

Albayrak, A. (ed.), İkbal’in Düşünce Dünyası (Iqbal’s World of Thought), İstanbul Mayıs 2004, 2. bsk: 2006 (aynı sayfalar), İnsan Yay. (352 sayfa; ISBN: 975-574-393-6) [Editörlük]

 

Albayrak, A., Muhammed İkbal (Mohammad Iqbal), İstanbul, Kasım 2007, Kaynak Yay. (253 sayfa; ISBN: 978-9944-125-34-5)

 

Albayrak, A., Üniversite Gençlerinin Dua Tutum ve Davranışları (Prayer Attitudes and Behaviours of The University Youth), Rize 2009, Karadeniz Basın-Yayın; (200 sayfa; ISBN: 978-605-89327-0-8)

 

Albayrak, A., “Sezai Karakoç’un İdeal İnsan Yorumu”, Sezai Karakoç Kitabı’nda yayınlanmak üzere, ed. Prof. Dr. Yakup Çelik, Kültür Bakanlığı Yay. [Bölüm Yazarlığı]

 

 

ÇEVİRİLER

 

“Kurtuba Camii: Vizyon Ya Da Yıkılış”, Sheila McDonough (Prof. Dr.), Çev. Ahmet Albayrak, Yedi İklim Dergisi, sy. 94 (Ocak 1998), s. 53-56; Aynı metin yeni dipnot düzenlemesiyle şu seçkide de yer almıştır: İkbal’in Düşünce Dünyası içinde, Derleyen Ahmet Albayrak, İstanbul 2004, İnsan Yay., s. 321-329. [Tebliğ metni: “The Mosque of Cordoba: Vision of Perish”, İkbâl Sempozyumu, Washington, 21 Nisan 1966.]

 

“Din Psikolojisi Açısından Başa Çıkmanın Teorik Çatısına Doğru”, Kenneth I. Pargament (Prof. Dr.), Çev. Ahmet Albayrak, Tabula Rasa Dergisi, c. 3, sy. 9 (Eylül-Aralık 2003), s. 207-238. [Makale metni: “God Help Me”, Toward A Theoretical Framework of Coping for The Psychology of Religion”, Research in the Social Scientific Study of Religion, c. 2, s. 195-224.]

 

“James ve İkbâl (Din Psikolojisi’ne Yeni Bir Yaklaşım)”, Asif İkbâl Han (Prof. Dr.), Çev. Ahmet Albayrak, İkbal’in Düşünce Dünyası içinde, Derleyen Ahmet Albayrak, İstanbul 2004, İnsan Yay., s. 209-225. [Makale metni: “James and Iqbal, A New Approach to Psychology of Religion”, Asif Iqbal Khan, Iqbal Review,  c. 37, sy. 3 (Ekim 1996) s. 73-87.]

 

“Niçin Pakistan? (Muhammed İkbâl’in Tarihî Konuşması)”, Muhammed İkbâl (Dr.), Çev. Ahmet Albayrak, Nüsha, Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy. 16 (Kış 2005), s. 111-130. [Konferans metni: Presidential Address, Pakistan Devleti, Enformasyon ve Yayın Bakanlığı Yayınları, Khurseed Printers Ltd., Islamabad ts.; Lâtif Ahmed Şirvanî (derleyen), Speeches, Writings and Statements of Iqbal, Lahore 1995 (4. bsk.; ilk baskı 1944), Pakistan İkbâl Akademisi Yay., s. 3-29]

 

“Pavlus Psikolojisi”, J. Knox Chamblin, çev. Ahmet Albayrak, Pavlus’u Düşünmek, Pavlus’un Teolojik Dünyası içinde, ed. Cengiz Batuk, Ankara, Mayıs 2006, s. 179-208; (488 s.; ISBN: 975-8190-96-2). [Madde metni: J. Knox Chamblin, “Psychology”, Dictionary of Paul and His Letters, eds. Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, Daniel G. Reid, Downers Grove (USA) 1993, Inter-Varsity Press, pp. 765-775.]

 

“Din Psikolojisi”, M. A. Jeeves, Çev. Ahmet Albayrak, [Madde metni: “Psychology of Religion”, New Dictionary of Theology, ed. Sinclair B. Ferguson & David F. Wright, London 1996, Inter-Varsity Press, pp. 543-547.] [Bu çeviri metni Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayın aşamasındadır.]

 

 

SEMPOZYUM / PANEL FAALİYETLERİ

 

a) Uluslar arası

 

[Guest Lecture / Çağrılı Tebliğ]

Albayrak, A., “The Status of Iqbal Studies in Turkey”, ‘Perspectives on Iqbal, A World Survey of Iqbal Studies’ konulu Uluslararası İkbâl Konferansı, Lahore 21-24 Nisan 2003, Organizasyon: Pakistan Kültür Bakanlığı, Pakistan İkbâl Akademisi.

 

[Guest Discussion / Çağrılı Müzakere]

‘Perspectives on Iqbal, A World Survey of Iqbal Studies’ konulu Uluslararası İkbâl Konferansı’’nda V. Oturumun müzakerecilerinden biri olarak; China, Japan, Korea, Malaysia, Indonesia, Brunei, Mauritius kültürel bölgesi İkbâl çalışmalarının değerlendirildiği oturum; Lahore 22 Nisan 2003, 16:45-18:30; Organizasyon: Pakistan Kültür Bakanlığı, Pakistan İkbâl Akademisi. Tebliğciler: Prof. Dr. Liu Shuxiong (China), Prof. Dr. So Yamane (Japan), Dr. Bahr al-Din Ahmad (Malaysia/Brunei), Muhammed Zahir Khan (Indonesia), Mr. Ahmad A. Ramtally (Mauritius). Müzakereciler: Dr. Rafiuddin Hashmi, Dr. Muhammed Nabi Tavallaei, Dr. Ahmet Albayrak, Prof. Dr. Vito Salierno, Dr. Siddiq Javid.

 

Albayrak, A., The Sincerity Factor from Moral Psychology in the Thought of Said Nursi and Muhammad Iqbal”, International Symposium on Globalization, Ethics and Bediuzzaman Said Nursi’s Risale-i Nur, (İstanbul, 22-24 Eylül 2002, Organizasyon: İstanbul İlim ve Kültür Vakfı); Sozler Publications, İstanbul 2004, s. 80-95. (Toplam 368 sayfa)

 

Albayrak, A., “Sezai Karakoç’un Medeniyet Tasarımında Klasik Vurgusu” (The Emphasis on Classics in Sezai Karakoç’s Conception of Civilization), ‘Klasiği Yeniden Düşünmek’ (Rethinking The Classical) konulu Uluslararası Sempozyum, İstanbul 08-10 Ekim 2004; “Medeniyetlerde Klasik Tasavvuru” konulu 5. Oturum, 10 Ekim 2004 Pazar, 10:00-12:00, BSV Yeşil Salon, Organizasyon: Bilim ve Sanat Vakfı; Medeniyet ve Klasik, haz. Halit Özkan, Nurullah Ardıç, Alim Arlı, Eylül 2007, s. 67-90, Klasik Yay.

 

[Guest Lecture / Çağrılı Tebliğ]

Albayrak, A., “Muhammed İkbâl’de İdeal İnsan Kavramının Ana Çizgileri” (Head Lines of the Concept of Human Modelling in Muhammed Iqbal), ‘Doğu’nun Bilge Şairi Muhammed İkbal (Sage Poet of the East Muhammad Iqbal) konulu Uluslararası Sempozyum (II. Uluslar Arası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu) [International Oriental Languages and Literatures Symposium-II], İstanbul 21-22 Nisan 2009; Organizasyon: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

 

b) Ulusal

 

Albayrak, A., “Kötü Alışkanlıkların Temel Etkenleri”, ‘Uyuşturucu ve Kötü Alışkanlıklar’ Paneli, Rize-Ardeşen 30 Nisan 1997; Rize-Pazar 07 Mayıs 1997, Organizasyon: Rize Valiliği & Rize Milli Eğitim Müdürlüğü.

 

Albayrak, A., “İkbâl’in Ruh Mimarı: Mevlânâ”, ‘Mevlânâ’yı Anlamak’ Paneli, Rize 20 Aralık 1997, Organizasyon: Rize İlâhiyatçılar Derneği.

 

Albayrak, A., “Sevgi ve Korku Motiflerinin Gençlerin Dinî Mesajları Algılamasındaki Rolü” (The Role of Love and Fear in Youth’s Perception for Messages of Religious), ‘Gençlik Dönemi Ve Eğitimi’ Sempozyumu, Bursa 11-13 Aralık 1998, Organizasyon: İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV); Gençlik Dönemi ve Eğitimi, İstanbul 2000, s. 277-308, Ensar Neşriyat.

 

Albayrak, A., “Sosyal Psikoloji Açısından Aile Kavramı ve Aile İçi İlişkiler”, “Aileye Sosyal Psikoloji ve Din Perspektifinden Bakış” Paneli, Rize 14 Mayıs 1999, Organizasyon: Aydınlar Ocağı Rize Şubesi.

 

[Guest Lecture / Çağrılı Tebliğ]

Albayrak, A., “Ergenlik Psikolojisi Açısından Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde İnanç ve İbadet Konularının Anlatılmasında Yöntem Sorunu”, “Din Eğitimi ve Öğretiminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri Çalışma Toplantısı-I” konulu bilimsel çalışma toplantısı, İstanbul 24-25 Mayıs 2003, Organizasyon: Ensar Vakfı, Değerler Eğitimi Merkezi; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri Çalışma Toplantısı-I, İstanbul Mart 2004, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., s. 338-346, 371, 348-350. [372 sayfa; ISBN: 975-6324-04-X]

 

[Guest Lecture / Çağrılı Müzakere]

Türkiye’de Çocuk Yayıncılığı’ konulu III. Dinî Yayınlar Kongresi’nde, 2. gün 3. oturum 1. tebliğ; “Görsel Yayınların Büyülü Dünyası ve Çocuk Psikolojisi” konulu Prof. Dr. Selahattin Öğülmüş Bey’in sunduğu tebliğ metninin müzakeresi; diğer müzakereci: Doç. Dr. Erol Göka; Ankara 29 Ekim 2005, 13:30; Organizasyon: Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı; Türkiye III. Dinî Yayınlar Kongresi, Türkiye’de Çocuk Yayıncılığı (28-30 Ekim 2005), Ankara 2007, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., (392 sayfa; ISBN: 978-975-19-3997-5), s. 201-204.

 

[Guest Lecture / Çağrılı Tebliğ]

Albayrak, A., “Sezai Karakoç’ta İdeal İnsan”, “Şair ve Düşünür Sezai Karakoç” Sempozyumu, İstanbul, 15 Kasım 2008 Cumartesi, 10:30-19:30, Topkapı Eresin Otel, Organizasyon: Fatih Belediyesi, Koordinatör: Saadettin Acar.

 

Albayrak, A., “Empati ve Sevgi Duygusuyla Gençlere Din Eğitimi”, “Din Eğitimi” Paneli, Rize, Kalkandere 14 Ağustos 2009 Cuma, 16:00-17:15, Organizasyon: Kalkandere Vakfı; Kalkandere 5. Dostluk Şöleni Dolayısıyla.