Manevi Bakım Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kurucuları

 

AYNUR YUMURTACI

Doğum Tarihi: 1983
Doğum Yeri: Üsküdar/İstanbuI
e- posta: ayyumurtaci@yahoo.com
aynur.yumurtaci@gmail.com

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora (Eylül, 2013-…)
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı-İstanbul.
Tez Aşaması

Yüksek Lisans (Ekim, 2005- Ağustos 2007)
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/ Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı-İstanbul
Tez Konusu: “Nüfusun Yaşlanması ve Avrupa Emek Piyasalarına Etkileri”

Lisans (Ekim, 2000- Haziran, 2004)
Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü-Sakarya (Yüksek Onur Derecesi)
Bitirme Ödevi: “Toplam Kalite Yönetiminde İç Müşteri Tatmini ve Uygulaması (Sağlık
sektöründe bir uygulama)”

Lise (Eylül, 1997- Haziran, 2000)
Kadıköy General Ali Rıza Ersin Lisesi (Türkçe- Matematik Bölümü)-İstanbul (Okul İkincisi)

YAYINLAR

• Yumurtacı, A. “Küreselleşen Emek Piyasalarında Yeni Bir Olgu: Yetenek Yönetimi”, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:8, 2014, Yalova.

• Yumurtacı, A. “Demografik Değişim: Psiko-Sosyal ve Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Yaşlılık”, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:6, 2013, Yalova.

• Seyyar, A., Yumurtacı, A., “İhtiyarlar Risalesi Ekseninde Yaşlılığa Bağlı Manevî Bakım Hizmetleri”, İhtiyarlar Risalesi Işığında Yaşlanma ve Manevî Bakım Çalıştayı; 30.05.2015; Risale Akademisi;Üsküdar/İstanbul.

• Seyyar, A., Yumurtacı, A., “Kırsal Kesimde Yaşayan Bakıma Muhtaç Yaşlılara Dönük Evde Bakım Hizmetleri: Sakarya İli Taraklı İlçesi Ve Köyleri İçin Bir Model Önerisi”, Yaşlılık Atölyesi, İstanbul Üniversitesi, 20-21 Ekim 2015, Beyazıt/İstanbul.

KONFERANS-KONGRE KATILIMI

• “Yaşlılık Atölyesi”, (Beyazıt/İstanbul, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 20-21 Ekim 2015).

• ‘’İhtiyarlar Risalesi Işığında Yaşlanma ve Manevî Bakım Çalıştayı’’; (Üsküdar/ İstanbul, Risale Akademisi, 30 Mayıs 2015).

• “Yaş Dostu Kentsel Dönüşüm Çalıştayı”, (İstanbul, Taksim Titanic Hotel, 28 Mart 2015).

• “Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Bilgi Günü” (İstanbul Şehir Üniversitesi Güney Kampüsü, 30 Mayıs 2014).

• “Etkili İletişim ve Beden Dili – EFT Tepeleme Semineri” (Gamet Gelişim Akademisi, BMKM, 5 Haziran 2012).

• “III. Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu” (UDDer-ICAS, İstanbul Grand Cevahir Hotel, 15-16 Mayıs 2012).

• “İnsan Kaynakları Faaliyetlerine Yön Verenler Zirvesi” (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi, 21-23 Mart 2012).

• “İş ve İnsan Kaynakları Zirvesi 2012” ( İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa, Gümüşsuyu, Maçka Kampüsleri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 27 Şubat-1 Mart 2012).

• “AB Projelerinin Tanıtımı & Proje Yazma Deneyimi” (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, İbrahim Üzümcü Konferans Salonu, 6 Nisan 2011).

• “İşyerinde Psikolojik Taciz “Mobbing” ve Cinsel Taciz” (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 28 Mart 2006).

AKADEMİK ÖDÜLLER

• T.C. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Fakülte Dekanı
Prof. Dr. Engin YILDIRIM tarafından verilmiş “Yüksek Onur Belgeleri” (2000-2004).

• Kadıköy General Ali Rıza Ersin Lisesi Müdürü Hamdullah Kaşıkçı tarafından mezuniyet töreninde verilen “Okul İkinciliği” Ödülü (Haziran, 2000).

• Final Dergisi Dershanesi Kadıköy/İstanbul Liselerarası Seviye Tespit Sınavı Derecesi- Kadıköy Şubesi Tam Burslu (1997-1998).

YABANCI DİL

• İngilizce – İleri
• İspanyolca – Temel

 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

MS Windows, MS Office 2007, (Word, Excel, PowerPoint, Access), Digimax Master, Photoshop.

SERTİFİKALAR

• “Sosyal Bilimlerde Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri” (İstanbul Üniversitesi, 2015).

• “Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi” ( İnsan Gücü Akademi Eğitim Salonları, 16 Haziran 2012, Eğitimen: Tuğba Özkabakçı).

• “İş ve İnsan Kaynakları Zirvesi 2012” ( İstanbul Teknik Üniversitesi, 27 Şubat-1 Mart 2012).

• “Toplantıda Etkinlik Zihin Haritası ve Beyin Fırtınası” (Medyasoft-Masters Training International, 1 Temmuz 2011, Eğitmen: Ateş Akansel).

• “Uygulamalı İleri Excel 2010 Eğitimi“ (Medyasoft, 13-14 Haziran 2011, Eğitmen: Barbaros Özparlar).

• “Personel Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK Uygulamaları Sertifika Programı” (İstanbul Institute, 10 Nisan 2011, Eğitmen: Volkan Bilgin).

• “Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri” (Medyasoft-Masters Training International, 7-8 Nisan 2011, Eğitmen: Ateş Akansel).

• İngilizce “Certificate of English Time Language Schools Level: Advanced” 540 Saat, Mart 2003- Mart 2005, (Eğitmenler: Michael Brownfox, Carl Dunne).

• T.C. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Engin YILDIRIM tarafından verilmiş “Yüksek Onur Belgeleri” (2000-2004).

ÇALIŞMA ALANLARI

Sosyal politika, çalışma ekonomisi, demografi, nüfus, yaşlanma, yaşlılık, sosyal bakım, beyin göçü.

KISA ÖZGEÇMİŞ

Aynur Yumurtacı, 1983 yılında İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy 60. Yıl Anadolu İlköğretim Okulu’nda, orta öğrenimini Kadıköy General Ali Rıza Ersin Lisesi’nde okul ikinciliği derecesi ile tamamlamıştır. 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde lisans eğitimine başlamış olup, “Toplam Kalite Yönetiminde İç Müşteri Tatmini” konulu bitirme tezini tamamlayarak 2004 yılında yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi döneminde başladığı yabancı dil eğitimine mezuniyet sonrası da devam etmiş olup, iki yıllık yabancı dil eğitimini özel bir dil okulunda 2005 yılında başarı ile tamamlamıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda, “Nüfusun Yaşlanması ve Avrupa Emek Piyasalarına Etkileri” konulu tez çalışması ile yüksek lisans derecesi almıştır. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda başladığı Doktora eğitimi devam etmekte olup, doktora tez aşamasındadır. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmakla beraber başlıca ilgi alanları; sosyal politika, çalışma ekonomisi, demografi, nüfus, yaşlanma, yaşlılık, sosyal bakım ve beyin göçüdür. İyi derecede İngilizce ve temel seviyede İspanyolca bilmektedir.