Manevi Bakım Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kurucuları

 

YRD. DOÇ. DR. ERKAN KAVAS

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Lisans, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Bilim Dalında ‘Stresle Başa Çıkma-Dini Tutum İlişkisi’ konulu tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Denizli, Adana 5 Ocak, Mersin ve İstanbul Büyükçekmece Yetiştirme Yurtlarında kaldı. Kendisi gibi SHÇEK Yetiştirme Yurdu öğrencisi olan Nurgül Kara ile evli ve 3 kız babasıdır. PDR çalışmalarının yanında sağlık personeli olan eşi ile beraber 'Hastalarda Manevi Bakım' ve 'SHÇEK Yetiştirme Yurtları İle SHÇEK Öğrenci Evlerinde Kalmakta Olan Öğrencilerin Akademik Başarılarının Artırılması' konularında akademik çalışmalarına devam etmektedir. 16 yıl MEB'e bağlı kurumlarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı (Rehber Öğretmen) olarak görev yaptı. Öğrenci, öğretmen ve velilere dönük birçok seminer ve eğitimde görev aldı. Rehber öğretmenlere dönük hizmet içi eğitim kapsamında çeşitli üniversiteler ve kurumlarda, öğrenci koçluğu, madde bağımlılığı, etkili iletişim becerileri ve çatışma çözme, sınav sistemi ve tercih danışmanlığı konularında eğitimler verdi. YGS-LYS-SBS sınavlarına dönük tercih robotu hazırlama, seminer ve televizyon programları gibi çalışmaları gerçekleştirdi. Şuan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmenin yanında yine üniversite bünyesinde YGS-LYS, TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınav öncesi rehberlik ve sınavlar sonrası tercih ve kariyer danışmanlığı, öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığı, Psikolojik Testler vb. konularda uzaktan ve örgün olarak eğitim vermekte, ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazmaktadır.

 

TE'LİF MAKALELER

Kavas, Erkan; "Dini Tutum - Stresle Başa Çıkma İlişkisi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, sayı: 37, s. 143-167

Kavas, Erkan; "Demografik Değişkenlere Göre Dini Tutum", Akademik Bakış, 2013, sayı: 38, s. 1-20

Kavas, Erkan, Kavas, Nurgül; "Spiritual Support Perception (MDA) Scale: Development, Validity, and Reliability (Manevi Destek Algısı (MDA) Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği)", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 905-915, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI Number: 10.7827/TurkishStudies.6161 /TurkishStudies.8213, ANKARA-TURKEY