Manevi Bakım Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kurucuları

 

YRD. DOÇ. DR. HATİCE YILDIRIM SARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir Karşıyaka, 1971.

Eğitim Bilgileri:

Lisans: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 1994

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Hemşirelik ABD), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, 2001.

Doktora: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, 2007.

 

Lisansüstü Tez Bilgileri

Yüksek Lisans Tezi: Down Sendromlu Çocuğu Olan Ailelere Yönelik Bir Durum Çalışması

Doktora Tezi: Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği Geliştirilmesi

 

Yönetilen Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

İşitme Engelli Çocuk ve Adölesanların Sağlık Durumlarını Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi, Aslı KIRMAN, 2009.

 

Ulusal ve Uluslar arası Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri

 1. Yıldırım Sarı H,"Zihinsel Yetersiz Bireylerin Sağlık Sorunları", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, Basımda.

 2. Yıldırım Sarı H, Başbakkal Z,"Depression Among Mothers of Children and Adult with an Intellectual Disability in Turkey", International Journal of Nursing Practice, Basımda.

 3. Yıldırım Sarı H, Bektaş M, Altıparmak S,"Hemşirelik Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi", Yeni Tıp Dergisi, Basımda.

 4. Öztürk C, Yıldırım Sarı H, Bektaş M, Elçigil A, (2010) "Home Accidents and Mothers Measurements in Preschool Children", Anatol J Clin Investig, 4(1)/15-21.

 5. Yıldırım Sarı H, Başbakkal Z, (2009) "Burden of Mothers of Children with Intellectual Disability in Turkey", International Journal on Disability and Human Development, 8 (4); 393- 400.

 6. Öztürk C, Yıldırım Sarı H, (2008) "İlköğretim Öğrencilerinin Deprem Hakkındaki Bilgileri ve Düşünceleri", Ege Pediatri Bülteni, 15 (1); 27-33.

 7. Mete S, Yıldırım Sarı H, (2008) "Nursing Students' Expectations From Tutors in PBL and Effects of Tutors' Behaviour on Nursing Students", Nurse Education Today, 28 (4); 434-442.

 8. Yıldırım Sarı H, Altıparmak S, (2008) "Ebe ve Hemşirelerin Zihinsel Engelli Çocuklarla İlgili Bilgileri", TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7 (2); 127-132.

 9. Yıldırım Sarı H, Başbakkal Z, (2008) "Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi", Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (3); 86-95.

 10. Elçigil A, Yıldırım Sarı H, (2008) "Students' Opinions and Expectations of Effective Nursing Clinical Mentors", Journal of Nursing Education, 47(3),118-123.

 11. Elcigil A, Yıldırım Sarı H, (2007) "Determining Problems Experienced by Student Nurses in Their Work With Clinical Educators in Turkey", Nurse Education Today, 27(5),491-498.

 12. Yıldırım Sarı H, (2007) "Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Aile Yüklenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(2); 33-39.

 13. Yildirim Sari H, Baser G, Turan JM, (2006) "Experiences of Mothers of Children with Down Syndrome", Paediatric Nursing, 18 (4); 29-32.  

 14. Yıldırım Sarı H, (2006) "Zihinsel Engelli Bireylerde Obezite ve Hipertansiyon Riskinin Belirlenmesi", ÖZVERİ, 3 (2); 807-818.

 15. Yıldırım Sarı H, Öztürk C, (2005) "İlkokul Öğrencilerine Sigaranın Zararları Konusunda Verilen Eğitimin Sigarayla İlgili Görüşlerine Etkisi", Hemşirelik Forumu, Eylül-Aralık, 2005.

 16. Öztürk C, Dicle A, Yıldırım Sarı H, Bektaş M, (2004) "Okul Dönemindeki Çocukların Sağlık Durumlarının Belirlenmesi", Milli Eğitim Dergisi, yıl 32, sayı 163.

 17. Yıldırım Sarı H, Başer G, (2004) "Down Sendromlu Çocuklara Yönelik Erken Girişim Programında Hemşirenin Rolü", ÖZ-VERİ Dergisi, 1 (2).

 18. Beşer A, Mete S, Yıldırım Sarı H, (2004) "Probleme Dayalı Öğrenmede Eğitim Yönlendiricisi Nasıl Olmalı", Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8 (2).

 19. Candan Öztürk, Hatice Yıldırım Sarı, (2004) "Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Pediyatrik Hemşirelik Bakımı: Olgu Yönetimi", Hemşirelik Forumu Ocak-Şubat, 7 (1).

 

Ulusal ve Uluslar arası Kongrelerde Sunulmuş Bildirileri

 1. Hatice YILDIRIM SARI,"Zihinsel Yetersiz Çocukların Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları", 2. Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, ANKARA, Kasım 2009.

 2. Saliha Altıparmak, Osman Altıparmak, Hatice Yıldırım Sarı,"İlköğretim İkinci Kademe Çocuklarında Astım Prevalansı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi; MANİSA ÖRNEĞİ", 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANKARA, Ekim 2008.

 3. Hatice Yıldırım Sarı, Zümrüt Başbakkal,"Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Annelerin Yükünün Belirlenmesi", 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İZMİR, Haziran 2007.

 4. Candan Öztürk, Hatice Yıldırım Sarı, Murat Bektaş, Ayfer Elçigil,"Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", I. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İZMİR, Haziran 2007.

 5. Hatice Yıldırım Sarı, Candan Öztürk,"Pediatri Kliniğindeki Öğrenci Hemşirelerin Klinik Alandan Yansıttıkları", 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İZMİR, Haziran 2007.

 6. Hatice Yıldırım Sarı, Samiye Mete,"Hemşirelik Öğrencilerinin PDÖ Oturum Sürecinde Yaşadıkları Sorunlara İlişkili Görüşleri", 4.Aktif Eğitim Kurultayı, İZMİR, Haziran 2007.

 7. Candan Öztürk, Hatice Yıldırım Sarı,"The Knowledge and Feelings of Elemantary School Students Towards Earthquake", 10th International Nursing Research Conference, İSPANYA, Kasım 2006.

 8. Candan Öztürk, Hatice Yıldırım Sarı,"Improving Infant Health Where are We? A Sample From Southeast of Türkiye", 10th International Nursing Research Conference, İSPANYA, Kasım 2006.

 9. Candan Öztürk, Hatice Yıldırım Sarı, Murat Bektaş, Ayfer Elçigil,"Health Prevention and Promotion Via Identifying Health Risk in Pre-School Children", 10th International Nursing Research Conference, İSPANYA, Ekim 2006.

 10. Candan Öztürk, Hatice Yıldırım Sarı, Murat Bektaş, Ayfer Elçigil,"Dental Health in Preschool Children", 10th International Nursing Research Conference, İSPANYA, Ekim 2006.

 11. Candan Öztürk, Hatice Yıldırım Sarı, Murat Bektaş, Ayfer Elçigil,"Accidents in Preschool Children", 10th International Nursing Research Conference, İSPANYA, Ekim 2006.

 12. Candan Öztürk, Aklime Dicle, Hatice Yıldırım Sarı, Murat Bektaş,"Okul Dönemindeki Çocukların Sağlık Risklerinin Belirlenmesi", 48. Milli Pediatri, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, SAMSUN, Eylül 2006.

 13. Hatice Yıldırım Sarı, Saliha Altıparmak,"Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Zihinsel Engelli Çocuklarla İlgili Bilgi-Tutum ve Davranışları", 4. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, MANİSA, Nisan 2006.

 14. Hatice Yıldırım Sarı, Günsel Başer,"Ailenin Gelişimsel Yetersizliği (Disability) Olan Yenidoğana Uyumunda Hemşirenin Sorumlulukları", 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, KAYSERİ, Nisan 2005.

 15. Cansel Korkusuzcan, Hatice Yıldırım Sarı, Candan Öztürk,"Çocuk Kliniğinde Bir Öğrenci Deneyimi", III.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, EDİRNE, Nisan 2004.

 16. Sevgi Kızılcı, Ayşe Beşer, Hatice Yıldırım Sarı, Arzu Tuna Malak, Ebru Akgün,"4. Sınıf Öğrencileri Toplumsal Duyarlılık Projeleri- Geri Dönüm Projesi", III. Ulusal Hemşirelik Öğrencisi Kongresi, EDİRNE, Nisan 2004.

 17. Belgin Bektaş, Hatice Yıldırım Sarı, Ayhan Abacı, Ece Böber, Atilla Büyükgebiz,"Diyabet Kampının Tip 1 Diyabetik Çocuk ve Adölesanlar Üzerindeki Etkileri", 8. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, ERZURUM, Aralık 2003.

 18. Hatice Yıldırım Sarı, Günsel Başer,"Down Sendromlu Çocuğu Olan Ailelere Yönelik Bir Durum Çalışması", 2. Çocuk Hemşireliği Kongresi, MERSİN, Ekim 2002.

 19. Aklime Dicle, Hatice Yıldırım Sarı, Pakize Durmaz,"Probleme Dayalı Öğrenim Modelinde Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı", I. Uluslararası & 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANTALYA, Ekim 2000.

 20. Candan Öztürk, Özgül Karayurt, Özlem Bilik, Hatice Yıldırım Sarı,"Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Öğrencinin Kendini ve Akranlarını Değerlendirmesi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması", I. Uluslar arası & 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi, ANTALYA, Ekim 2000.

 

Görev Aldığı Projeler:

 1. Araştırma Projesi Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.Muzaffer Candan ÖZTÜRK "Vehbi Koç Vakfı", "Okul Öncesi Çocuğun Sağlığının Geliştirilmesi Projesi", Proje Yürütücüsü olarak, 2004.

 2. Proje Koordinatörü: Besim Toker “IZKA projesi”, “Nar Taneleri Engelli Aktivite ve Akşam Bakım Merkezi Projesi”, Eğitici olarak, devam ediyor.

 

Aldığı Sertifikalar:

 1. "Probleme Dayalı Öğrenim Eğitici Eğitimi Kursu", DEÜ, 2007
 2. "Grounded Theory", 10th International Nursing Research Conference, Instituto de Salud Carlos, İspanya, 2006.
 3. "Course of Qualitative Research Methods in Health Care", Dokuz Eylül Üniversitesi ve University of Antwerp Belgium, 2006.
 4. "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Kursu", Çocuk Hemşireliği Derneği, 2004
 5. "3 Days of Qualitative Research in Health Care", Dokuz Eylül Üniversitesi ve University Of Antwerp, 2004
 6. "Denver II Gelişimsel Tarama Testi Eğitim Programı", Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Çocuk Nörolojisi Vakfı, 2003
 7. "Sağlık Araştırmalarında Niteliksel Yöntemler Kursu", Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği, 2002
 8. "Öğretmenlik Sertifikası", Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 1994
 9. "Temel Elektro Kardiyografi", Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 1994
 10. "Acil Bakım Hemşireliği Kursu", Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 1994
 11. "Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyon Kursu", Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 1994

 

Üyesi Olduğu Dernekler:

Türk Hemşireler Derneği, 2000

Anadolu Down Sendromu Derneği, 2006

Çocuk Hemşireliği Derneği, 2002