Manevi Bakım Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kurucuları

 

DR. MEHMET NURULLAH KURUTKAN

 

 

TOYOTASA HASTANESİ NEHİRKENT SAKARYA

 Cep: 0532/5214599

E-posta nkurutkan@gmail.com

Kişisel Bilgi

Medeni durum: EVLİ ve 1 çocuk sahibi

Yaş: 35

Doğum Yeri: Derik/ MARDİN

Eğitimi

Sakarya Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi 2000

Sakarya Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Yüksel Lisans 2003

Sakarya Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Doktora 2010

Sahip Olduğu Yayınlar

“Hayat Kadınlarının Psiko- Sosyal Açıdan Rehabilitasyonu”  Doç Dr. Ali Seyyar İle Birlikte, T.C. Başbakanlık; SHÇEK-Genel Müdürlüğü; Birinci Sosyal Hizmetler Şurası; Ön Komisyon Raporları Ve Bireysel Çalışmalar; Ankara; Nisan 2004”; ss. 491-505.

“Ulusal ve Uluslar Arası Mevzuat Açısından İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sisteminde İşyeri Hekimliği ve İş Yeri Hemşireliği Uygulamaları”; Ankara Üniversitesi; Sağlık Eğitim Fakültesi; Sağlık Eğitimi Bölümü; “I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu”; Tarih: 24.-26. 11. 2004; Yer: Ankara; Poster Bildiri (Doç Dr. Ali Seyyar ile birlikte). 

"Günümüzde Ve Gelecekte Uzun Süreli Bakım İhtiyaçları"; Dünya Sağlık Örgütü Araştırması  (Doç Dr. Ali Seyyar ile birlikte) Özürlüler İdaresi Başkanlığı yayınları, www.ozida.gov.tr/arastirma/uzunsurebakimwho.htm

“Bio İktidar Kavramı Bağlamında Cinsellik Tertibatı” Ekrem Erdoğan İle Birlikte. 15 Eylül 2005 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Konuşmacı 

Bilgi Toplumunda Girişimciliğin Değişen Boyutu: Sanal Girişimcilik, Araş. Gör. Emel ÇETİNKAYA, Araş. Gör. Ekrem ERDOĞAN ve M Nurullah Kurutkan (Sakarya Üniversitesi), , 25-27 Mayıs 2006 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası  Girişimcilik Kongresi

 “İşgücü Piyasasında Sosyal Dışlanma ve Çalışan Yoksullar, Social Exclusion in Labour Market-Working Poor”, Emel ÇETİNKAYA, Sakarya Üniversitesi Ekrem ERDOĞAN, Sakarya Üniversitesi MEHMET NURULLAH KURUTKAN, Sakarya Üniversitesi, Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Programı 27-30 Mart 2008, Antalya Internatıonal Symposıum On Globalızatıon, Democratızatıon, and Turkey Program March 27th-30th, 2008, Antalya Düzenleyen/Organızed By Akdeniz Üniversitesi/ Akdeniz Unıversıty İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

“Bir Süreç Tasarımı: Hand Off (Tedavi Ve Bakım Sorumluluğunun Bir Elden Diğerine Aktarımı, Kısaca Elden Ele”  I. Sağlıkta Akreditasyon Sempozyumu “Kurumsal Deneyimler Işığında” 4–6 Haziran 2008 (Çarşamba, Perşembe, Cuma) Almira Hotel, Bursa, Türkiye (Poster Bildiri)

“Meslek Sosyolojisi Açısından Röntgen Teknisyenliği Ve Teknikerliği” 7. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi Antalya ( Sözel Bildiri) 26-28 Ekim 2007

Hasta Güvenliği Dokümantasyon CD si, Berekat Yapım, 2008

JCI Hastane Akreditasyon Standardı Dokümantasyon CD si Berekat Yapım, 2008,

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Dokümantasyon CD si , Berekat Yapım,

Hasta Güvenliği Çözümleri 1, Bir Uygulama Rehberi Denemesi (Kitap), Editör ve Yazar, Sageya Yayınları Ankara 2009

Ölümcül Hataları Engelleme Programı, Sentinel Olaylara Yaklaşım (Kitap), Sageya Yayınevi Ankara 2009

Bir Süreç Tasarımı: Hand Off (Elden Ele Programı), 3. Uluslar arası Hasta Güvenliği Kongresi, 11-13 Haziran 2009, İstanbul

Hasta Güvenliği Açısından Hastanın Katılım Programı: Speak Up Programı,  3. Uluslar arası Hasta Güvenliği Kongresi, 11-13 Haziran 2009, İstanbul

Medikal hatanın İfşası ve Kurumsal Düzenlemeler, 3. Uluslar arası Hasta Güvenliği Kongresi, 11-13 Haziran 2009, İstanbul

Sağlıkta Etkin İletişim Araçları 3. Uluslar arası Hasta Güvenliği Kongresi, 11-13 Haziran 2009, İstanbul

Sentinel Olaylara Yaklaşım, 3. Uluslar arası Hasta Güvenliği Kongresi, 11-13 Haziran 2009, İstanbul

Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Güvenliği (Kitap) Editör ve Yazar, Sageya Yayınevi, Ankara, 2010

Hasta Güvenliği, Akreditasyon ve Kalite Dergisi için yayınlanmış 11 makale (ilk 5 sayı) 2009-2010

Ek Profesyonel Etkinlikler

www.hastaguvenligimiz.com     Editör ve kurucularından

www.profesyonalizm.org         Editör ve kurucularından

www.fuhus.org                       Fuhuşla mücadele sitesi kurucu ve editörü

www.tumradder.net sitesinde meslek sosyolojisi yazıları köşesi ve eğitim koordinatörü

Hasta Güvenliği Enstitüsü Yayın ve Eğitim Koordinatörlüğü

Özel Hastaneler Platformu Kurumsal Yönetim Danışmanı

Tümrad-der için mesleki etik ve profesyonellik konularında danışmanlık

MÜZİK-BİR yönetim kuruluna profesyonalizm konusunda danışmanlık

(Referans Murat Avanoğlu, Berekat Yayınevi sahibi, Müzik-Bir yönetim kurulu üyesi)

Özel Sektörde Faaliyet Gösteren 10 Hastaneye Kurumsal Yönetim danışmanlığı

Sağlıkta Kalite Konusunda danışmanlık

Hasta Güvenliği Akreditasyon, Kalite Dergisinde Bilimsel Danışmanlık ve Yazarlık

Ne olacak benim kariyerim projesi eğitmenliği (www.nolacakbenimkariyerim.com)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Tümrad-der yönetim kurulu üyesi,ÇEVKO, Hasta Güvenliği Derneği ve Hasta Güvenliği Enstitüsü

Bildiği Diller

İngilizce KPDS 56

Mesleki Hedefi

Üniversitede akademik kariyer yapmak

Katıldığı Kurslar

FMEA

İstatistiksel Proses Kontrol

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Şartlar Temel Eğitim

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Şartlar Dokümantasyon

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Şartlar İç tetkik

2. Uluslar arası Hasta Güvenliği Kongresi (5 gün) Antalya

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu Kızılcahamam (2 gün)

Sakarya Üniversitesi SPSS eğitimi 16 saat

ISO 9001 Baş tetkik Görevlisi Eğitimi (4 gün)

Risk Değerlendirme (2 gün)

I. Sağlıkta Akreditasyon Sempozyumu “Kurumsal Deneyimler Işığında” 4–6 Haziran 2008 (2 gün)

Ne olacak benim kariyerim zirveleri (Uludağ, Eskişehir, Bandırma, Yeditepe ve Balıkesir Üniversiteleri 2’şer günlük programlar

Akademiplus Firması tarafından verilen Örgütsel Davranış Eğitimi (Toplam 21 Saat)

Hasta ve Hasta Yakını İlişkileri Eğitimi ( 1 Günlük)

2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 28-1 Mayıs 2010 (4 Günlük) Antalya

Hobileri

Seyahat, uzmanlık dallarına dayalı kitap okumak

İlgi Alanları, Etkinlikler

Web sitesi yayıncılığı, kariyer psikolojisi

İş Durumu

Toyotasa Kalite Yönetim Temsilciliği (2005-2009)

İl Performans Kalite Koordinatörlüğü değerlendiriciliği (2008- 2010)

Süren Çalışmalar

Sağlık Kurumları İçin Performans Geliştirme Araçları adlı kitap Mayısta yayınlanacak

Profesyonalizm adlı kitap Mayısta Yayınlanacak