Manevi Bakım Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kurucuları

 

YRD. DOÇ. DR. M.NACİ KULA

1962 Bursa-Keles doğumludur. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1987 yılında Din Psikolojisi Bilim Dalında yüksek lisansını, 1993 yılında da Doktorasını tamamladı. 1993-1994 öğretim yılında geçici görevlendirme ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde araştırma, inceleme yapmak üzere bulundu. 1985-1990 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 1990- 1995 yılları arasında da Uludağ Üniversitesinde Din psikolojisi Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

1995 yılında G.Ü.Çorum İlahiyat Fakültesine Din Psikolojisi öğretim üyesi olarak atandı. 2004-2005 öğretim yılında da Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1995-1998 yılları arasında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat fakültesinde dekan yardımcılığı, 1997-1998 yılında da Çorum Sağlık Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü görevinde bulundu.

2008 Aralık ayında da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesine  Din psikolojisi öğretim üyesi olarak atandı.

 

KİTAPLAR

1. Kimlik ve Din, Ayışığı Yay. İst 2001

2. Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi  ( Kitap Bölümü) Ankara Okulu 2002

3. Özel Eğitim ve Rehabilite Hizmetlerine İhtiyaç Duyan Bireylere ve Aileleri ( Kitap Bölümü )  Zihinsel ve Bedensel Engelli çocukları ve Aileleri Araştırma Derneği Yay. Ankara 2005

4.Örnek İnsan H.z. Muhammed ( Kitap Bölümü) Çorum 2006

5.Bedensel Engellilik Ve Dini Başaçıkma  Dem Yay. İstanbul 2005

 

TE'LİF MAKALELER

1. “ Hucurat Süresi 10. Ayet Işığında Kardeşlik İlkesi ve Ruh Sağlığı Açısından Önemi” EKEV Akademi Dergisi, C1, S.2, ( 1998)                                

2. “Deprem ve Dini Başa Çıkma” Gazi Ün. Çorum İlahiyat Fak. Dergisi, C.1, S.1. (2002)

3. “Deprem ve Kıyamet Benzetmesi” Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, C 9, S 9,   (2000)

4. “Kuran Işığında İnsan- çevre İlişkisinin Ruh Sağlığı Açısından Önemi , Uludağ Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, C 9, S 9, (2000)

5. “Bedensel Engellilere Yönelik Tebliğ ve İrşad Hizmeti” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C.4, S.4. (2004)

6. “Küreselleşme, Ruh Sağlığı ve Din” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C.5, S.2. (2005)

7. “Engelli Birey ve Ailesinin Sosyal Uyumunda “Yaratılanı Hoşgör Yaradandan Ötürü” Anlayışının Rolü” Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, S.15 ( 2005)

8. “ Mesnevideki Bedensel Engelli Örneklerinin Yer Aldığı Hikayelerin Engellilerin Sorunlarıyla baş etmesindeki Rolü”  Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Mevlana Özel Sayısı, Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergi,  Sayı, 3, 2007, s. 171- 191.

9. “ İstenmedik ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Moral ve Manevi Desteğin Önemi” Din Bilimleri Akademik Dergisi, Ulusal Hakemli Dergi,Cilt 6, Sayı 2, Nisan- Mayıs- Haziran 2006, s. 73- 95

10. "Bedensel Engellilere Yönelik Tutumlar ile Dini Tutumlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma", İslami Araştırmalar, Din Psikolojisi Özel Sayısı, Cilt.19 Sayı.3 2006 s. 511-525

 

TERCÜME MAKALELER

1-"Dinin Psikolojik Temelleri", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fak.Der., 3/3, Bursa 1991, 293-297

2-"Yaşlılık Döneminde Dini İlgi ve Faaliyetler", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fak.Der., 4/4, Bursa 1992, 343-347

3-"Hümanistik Din Psikolojisi, Din Psikolojisinde Yeni Bir Bölüm", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fak.Der., 4/4, Bursa 1992, 347-355

 

SEMPOZYUM, PANEL VE AÇIK OTURUMLAR

1. “Bedensel Özürlü Gençlerin Din Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Psikolojik Hususlar” İSAV Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi, Gençlik Dönemi ve Eğitimi,   İstanbul 2000.

2. “Çocuğun Din Eğitiminde Bilgisayarın Kullanımı, ” İSAV Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi, Çocuk Gelişimi  ve Eğitimi, 15-37, İstanbul 1998.

3. “Gençlerde Izdırap Tecrübesine Bağlı Dini Krizle Başa Çıkmaya Yönelik Öneriler” Gençlik ve Dönemi 2 , İsav  İlmi Tartışmalar Toplantısı, İstanbul 2003.

4. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarının  Psiko- Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi” Değerler Eğitim Merkezi Yay,  İstanbul 2004.

5. “Müslüman İmajının Oluşumunda Temel Unsurlar” Müslüman İmajı, TDV Yay. Ankara 1996.

6. "Lokman Suresi Işığında Ana-Baba, Çocuk İletişimi" İslami İlimler Dergisi I. Kur'an Sempozyumu, Çorum 2007.

7. "Sözlü İletişimde Hz. Muhammed'in Ortaya Koyduğu İlkeler" İslami İlimler Dergisi, Kutlu Doğum Sempozyumu, Çorum 2007.

8. "Engelli Çocuğa Sahip Ailelere Yönelik Moral ve Manevi Destek" Uluslararası Osmanlı'dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, Çorum 2007.

9. “Sahip Olma ve Emanet Duyguları Açısından İnsan- Çevre İlişkisi” Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İstanbul 2008.

10. Engelli Birey ve Ailelerinin H.z Muhammedin Hayatından Öğrendikleri ( Çorum Örneği) Uluslararası Kültür Coğrafyamızda H.z Muhammed Sempozyumu Sakarya 2009.

11.” Engelli Birey ve Ailelerinin Dini İnanç ve Tutumları ve Karşılaştıkları Bazı Dini Sorunlar” Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu Kayseri 2009.

12. “Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Hizmetler” IV. Din Şurası, Ankara 2009.

13. “Dini Sorunlar ve İletişim Araçları: İmkanlar ve Sorumluklar” Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Danışmanlık ve Fevte Konsepti İstişare Toplantısı, Ankara 2009

 

 

ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN LİSTESİ

 

KİTAP

Bedensel Engellilik Ve Dini Başaçıkma  Dem Yay. İstanbul 2005

 

MAKALELER

  1. "Engelli Çocuğa Sahip Ailelere Yönelik Moral ve Manevi Destek" Uluslararası Osmanlı'dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, Çorum 2007

  2. Engelli Birey ve Ailelerinin H.z Muhammedin Hayatından Öğrendikleri ( Çorum Örneği) Uluslararası Kültür Coğrafyamızda H.z Muhammed Sempozyumu Sakarya 2009

  3. .” Engelli Birey ve Ailelerinin Dini İnanç ve Tutumları ve Karşılaştıkları Bazı Dini Sorunlar” Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu Kayseri 2009

  4. “Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Hizmetler” IV. Din Şurası, Ankara 2009

  5. “Gençlerde Izdırap Tecrübesine Bağlı Dini Krizle Başa Çıkmaya Yönelik Öneriler” Gençlik ve Dönemi 2 , İsav  İlmi Tartışmalar Toplantısı, İstanbul 2003

  6. “Bedensel Özürlü Gençlerin Din Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Psikolojik Hususlar” İSAV Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi, Gençlik Dönemi ve Eğitimi,   İstanbul 2000.

  7. Bedensel Engellilere Yönelik Tutumlar ile Dini Tutumlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma", İslami Araştırmalar, Din Psikolojisi Özel Sayısı, Cilt.19 Sayı.3 2006 s. 511-525

  8. “Engelli Birey ve Ailesinin Sosyal Uyumunda “Yaratılanı Hoşgör Yaradandan Ötürü” Anlayışının Rolü” Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, S.15 ( 2005)

  9. “Bedensel Engellilere Yönelik Tebliğ ve İrşad Hizmeti” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C.4, S.4. (2004)

  10. “Mesnevideki Bedensel Engelli Örneklerinin Yer Aldığı Hikayelerin Engellilerin Sorunlarıyla baş etmesindeki Rolü”  Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Mevlana Özel Sayısı, Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergi,  Sayı, 3, 2007, s. 171- 191.