Manevi Bakım Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kurucuları

 

ZUHAL AĞILKAYA ŞAHİN

 

İŞ DENEYİMLERİ

İzmir Katip Çelebi Ü., Din Bilimleri, Din Psikolojisi ABD,
Yrd. Doç. Dr. (Ocak 2015 -)

Akademistanbul, Psikoloji Bölümü,
Din Psikolojisi Dersleri (Bahar Yarı Yılı 2014)

TDV İSAM, Başkanlık (Prof. Dr. M. Akif Aydın)
Özel Kalem (2004 – 2009)

 

EĞİTİM

Doktora (2014): Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Din Sosyolojisi (Din Psikolojisi)
Tez : Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Dini Danışmanlık: Teori -
Eğitim - Uygulama (Danışman: Prof. Dr. Ali Köse)

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi
Tez : İntihar Girişiminde Bulunanlarda Dini Tutum ve Davranışlar
(Danışman: Doç. Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu)

Lisans (2000): Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Gymnasium: Martin Gerbert Gymnasium, Horb a. Neckar / Almanya

İlk Okul: Grund u. Hauptschule Altheim, Horb a. Neckar / Almanya

YABANCI DİLLER:

Türkçe: Anadili
Almanca: Anadili seviyesinde
İngilizce: Çok iyi
Fransızca: Orta

Eğitimler

Değerler Eğitim Merkezi (Güz 2008-Bahar 2010)
Din ve Psikiyatri
İslam Psikolojisi
Bilim Sanat Vakfı (Güz 2009-Bahar 2010)
Psikiyatri ve Psikolojiye Giriş
İslam Felsefesi Tarihi
İslam Batı İlişkileri Tarihine Giriş
Ahlak Felsefesinin Temel Sorunları
Homofobiye Karşı Ruhsalığı Atölyesi (Ocak 2010-Mai 2010)
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Güz 2010)
İlk Çağ Felsefesi
Dünya Tarihi
İslam Tarihi
İlmi Etütler Derneği (Güz 2010)
İslam Düşüncesine Giriş
Osnabrück Üniversitesi (Almanya), Psikoloji Bölümü (Erasmus, Bahar 2011)
Sexualtherapie (Seksualterapi)
Persönlichkeitspsychologie (Kişilik Psikolojisi)
Theorien der Psychosomatik (Psikosomatik Teorileri)
Grundkurs Psychologie I, II (Psikoloji I, II)
Emotion und Motivation (Emosyon, Motivasyon)

Konferans ve Tebliğler

“Pozitif Psikoloji”
(Tebliğ) Değerler Eğitim Merkezi, Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2009.

“Din ve İntihar“
(Konferans) Ensar Vakfı, İstanbul, Ekim 2010.

“Religious Attitudes and Behaviors Among Suicide Attempters in Turkish-Muslim
Context“
(Tebliğ) Interdisciplinary-net, 1st Global Making Sense of: Suicide Conference, Prag /
Çek Cumhuriyeti, Kasım 2010.

“The Positive Psychology of Religion and Spirituality: Empirical Studies on Turkish -
Muslim Samples”
(Tebliğ) Panel Koordinatörü: “The Positive Psychology of Religion and Spirituality:
Empirical Studies on Turkish-Muslim Samples”, Panelistler: Gülüşan Göcen, Sevde
Düzgüner, Ali Ayten, International Association for the Psychology of Religion
(IAPR) Congress, Bari / İtalya, 21-25 Ağustos 2011.

“2011 IAPR Kongresi Bari / İtalya”
(Tebliğ) IV. Din Psikolojisi Koordinasyon Toplantısı, Nevşehir, 3-4 Eylül 2012.

“Mawlawi Sema Rituals as a Subject of Psychology of Religion Research“
(Tebliğ) Panel Koordinatörlüğü: „Listen to the Reed: Testing Religiosity, Mysticism
and Spirituality at a Mawlawi Sema Ritual“, Panelistler: Sevde Düzgüner, Ralph W.
Hood, Jr., International Association for the Psychology of Religion Congress (IAPR),
Lozan / İsviçre, 27-30 Ağustos 2013.

“Manevi Bakım Uygulamalarında Tutum ve Davranışlar”
(Seminer) Diyanet İşleri Başkanlığı, “Kadın Cezaevi Vaizleri Hizmet İçi Eğitim
Semineri”, Ankara, 19-22 Kasım 2014.

“Cezaevi Dini Danışmanlığı Uygulamaları”
(Seminer) Diyanet İşleri Başkanlığı, “Kadın Cezaevi Vaizleri Hizmet İçi Eğitim
Semineri”, Ankara, 19-22 Kasım 2014.

Yayınlar

„İntihar ve Din: İntihar Girişiminde Bulunanlar Üzerine Empirik Bir Araştırma”,
(Makale) Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38, (2010/1), s. 173-202.

“Religious Attitudes and Behaviours among Suicide Attempters in Turkish-Muslim
Society”
(Kitap Bölümü) “Making Sense of Suicide“ içinde, Editörler: Karen McKay & Jann
E. Schlimme, 2011, ISBN: 978-1-84888-068-9, s. 51-58.

“Neden İntihar”
(Röportaj) Gönül Dergisi, Sayı 5, Ocak, 2012, s. 16-19.

“Introduction to the Special Issue: Psychology of Religion in Turkey”
(Önsöz) “Archive for the Psychology of Religion - Special Issue “Psychology of
Religion in Turkey”, 34/4, 2012, s. 281-284, Editörler: Zuhâl Ağılkaya, Ralph W. Hood,
Jr. .

“The Problem of Appropriate Psychology of Religion Measures for non Western-
Christian Samples with Respect to the Turkish-Islamic Religious Landscape”
(Makale) “Archive for the Psychology of Religion - Special Issue “Psychology of
Religion in Turkey” 34/4, 2012, s. 285-325, Editörler: Zuhâl Ağılkaya, Ralph W.
Hood, Jr. .

“2011 Uluslararası Din Psikolojisi Kongresinde Türk Din Psikolojisi Araştırmacıları”
(Makale) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - “Din Psikolojisi” Özel
Sayısı, Sayı 12 (2), 2012, s. 317-338.

“Bugünkü Din Psikolojisi Biliminin Bütünleyici Konuları” R. F. Paloutzian, C. L. Park
(Çeviri/Kitap Bölümü) “Din ve Maneviyat Psikolojisi - Temel Yaklaşımlar ve İlgi
Alanları” (Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality”) içinde;
Editörler: R. F. Paloutzian, C. L. Park, Çeviri Editörleri: İ. Çapçıoğlu, A. Ayten,
Ankara: 2013, Phoenix Yayınevi, s. 29-59.

“Evrimsel Psikoloji: Din Psikolojisi için Yeni bir Zemin” L. A. Kirkpatrick
(Çeviri/Kitap Bölümü) “Din ve Maneviyat Psikolojisi - Temel Yaklaşımlar ve İlgi
Alanları” (Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality”) içinde;
Editörler: R. F. Paloutzian, C. L. Park, Çeviri Editörleri: İ. Çapçıoğlu, A. Ayten,
Ankara: 2013, Phoenix Yayınevi, s. 207-240.

“Spreading the news: Early career researchers talk about their latest findings and
upcoming studies: “Zuhal AĞILKAYA-ŞAHİN””
(Tanıtım) IAPR Newsletter, March 2014, p. 3.

“Psychology of Religion in Turkey”
(Editörlük) Editörler: Zuhâl Ağılkaya-Şahin, Heinz Streib, Ali Ayten, Ralph W.
Hood, Jr., Leiden: Brill, 2015 (Baskıda).

“Past and Present of Psychology of Religion in Turkey”
(Kitap Bölümü) Kenan Sevinç, Zuhâl Ağılkaya-Şahin; “Psychology of Religion in
Turkey” içinde, Editörler: Zuhâl Ağılkaya-Şahin, Heinz Streib, Ralph W. Hood, Jr., Ali
Ayten, Leiden: Brill, 2015, ISBN - 978 90 04 29086 0, E-book ISBN - 978 90 04 29088 4
(Baskıda).

“The Problem of Appropriate Psychology of Religion Measures for non Western-
Christian Samples with Respect to the Turkish-Islamic Religious Landscape”
(Kitap Bölümü olarak tekrar basım), “Psychology of Religion in Turkey” içinde,
Editörler: Zuhâl Ağılkaya-Şahin, Heinz Streib, Ralph W. Hood, Jr., Ali Ayten,
Leiden: Brill, 2015, ISBN - 978 90 04 29086 0, E-book ISBN - 978 90 04 29088 4
(Baskıda).

Burslar

Marmara Üniversitesi Erasmus Bursu
Forschung für Religion und Gesellschaft (FOREGE), DİTİB Köln
Ensar Vakfı
Nesil Vakfı
Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)

Üyelikler

IAPR 2015 İstanbul Kongresi (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi & İzmir Katip
Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümü) Yerel Organizasyon Komitesi, İstanbul
Koordinatörlüğü

Türk Din Psikolojisi Derneği (Kurucu Üye)

International Association for the Psychology of Religion (IAPR)

Society for the Scientific Study of Religion (SSSR)